34. GADAGĀJUMS

1989. GADA SEPTEMBRIS

4. (174.) NUMURS

S A T U R S

1     Māris Čaklais, Vienīgā prasība
2     Voldemārs Avens, Bez nosaukuma
3     Māŗa Čaklā dzejoļi
9     Ainas Kraujietes dzeja - no Somnambulista dienasgrāmatas
12     Rimants Ziedonis, Ola
17     Ed. Keišs, Tēvs un dēls
20     Aivars Liepiņš, Baltijas ceļš
21     Austris Ruņģis, Komentāri
25     Intervija ar Dr. Bruno Kalniņu
29     TEĀTRIS: Viktors Hausmanis, Dienas, kad izšķīrās Latvijas Liktenis
32     Par prūšiem un citām baltiešu tautām
34     Juris Dreifelds, Satraucoša patiesība
36     NO VIENAS PUSES TĀ... Nikolajs Bulmanis, Pieci latviešu tēlnieki
39     Par Voldemāru Avenu
40     SKAŅAS UN ATSKAŅAS:
             Imants Sakss, Jau ziediem rotātas pļavas
             I.S., Ave Sol koncerts Toronto
46     Imants Zemzaris, Tikšanās ar Imantu Saksu
47     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 44
50     Juris Mazutis, Par valodu un pašnoteikšanos
55     ATBALSIS:
             Juris Silenieks, Freskati piezīmes
             Martiņš Lasmanis, Saruna ar Andri Kolbergu
             Dažos vārdos
58     GRĀMATAS:
            Mārtiņš Lasmanis, Gluži negaidīts notikums
            Mārtiņš Lasmanis, Ciems un pasaule
        Alberts Bels. Cilvēki laivās. Romāns
            Valdis J. Zeps, Izcils sasniegums folkloras pētniecībā
        Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs. Saules dainas
            Velta Rūķe-Draviņa, Pārdomas par saules dainām
       
Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs. Saules dainas
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks (veltits levai Akurāterei)

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Emigrācijas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita