< JG 177 Jaunā Gaita   JG 179 >

35. GADAGĀJUMS

1990. GADA SEPTEMBRIS

3. (178.) NUMURS

(..)Tās tris zvaigznes ir jānobuŗ
Ar puķu smaržām un krāsām,
Lai viņas kļūtu
Par mūsu miesīgām māsām,
Un lai katrs no mums varētu
Ar zvaigzni pierē
Pa Rīgas bulvāŗiem špacierēt.

Roberts Mūks

S A T U R S

1     Roberts Mūks, Pie Brīvības pieminekļa
2     Sandra Ikše, „Atver manu iekšējo aci"
3     Valters Nollendorfs, Antiņš runā stikla kalna galā
6     Imanta Auziņa dzejoļi
9     Astrīdes Ivaskas dzejoļi
11     Valža Krāslavieša dzejoļi
12     Valentīns Pelēcis, Lai būtu kaut kas ...
14     Gunars Bekmans, Koki, albatross un ronis
20     Tieslietu ministre, kas tik pat pazīstama Stokholmā, kā Rīgā
(Gunara Zvejnieka lntervija ar Lailu Freivaldi)
29     Zviedrijas ārlietu ministrs S. Andersons par Baltijas valstīm
30     Latviešu mūzikas plastiskums ir vērtība (I. Šarkovskas intervija ar A. Klotiņu)
34     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
        Ed. Keišs, Tā tas bija pirms daudziem gadiem
36     Ilze Valdmane, Fragments no dienasgrāmatas
39     Imants Zilberts, Par Sandru Ikši
  TEĀTRIS:
40          Indrānmāte, Belcebuls un Pēdas (Jāņa Gulbiša lntervija ar Andri Blekti un Māru Rozīti)
43          Skatuves dēļi tie paši (intervija ar Irmu Vārpu-Dziļumu)
44     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 48
        Ed. Keišs, Viena galva ir laba, divas vēl labākas
46     Jānis Liepiņš, Vai laika skaitīšanu sākt ar Žani Spuri?
49     Divi rakstnieki par demokrātiju
51     GRĀMATAS:
            Gundars Pļavkalns, Veikumi, vērtējumi un viedokļi
         Andrejs Irbe. Divdesmit ceturtais austrumu gaŗums. Dzejoļi
            Juris Silenieks, Ceļojumi laikā un telpā
         Andris Puriņš. Bezrūpīgie ceļotāji. Romāns
            Biruta Sūrmane, Atkalredzēšanās ar rakstnieku
         Jānis Klīdzējs. Satikšanās Rīgā. Stāstu izlase
            Tadeušs Puisāns, Jauna grāmata par Franci Trasunu
57     Andrievs Ezergailis, Premjerministram Ivaram Godmanim
59     L.Z., Diplomātisko sarunu atbalsis
59     Ed. Keišs, Divi atmodas laika darbinieki ar bārdām
60     ATBALSIS:
            Vecais Santīms, Par ceļiem un neceļiem uz pašnoteikšanos domājot
            A. Ezergailis, E.A. Benjāmiņa vēstule Rīgai
62     LASĪTĀJU VĒSTULES
63     SKABARGAS: Skaidrīte Rubene, Zālamāns Rušdijs sāk jaunu dzīvi pie tautiešiem Ziemeļkalifornijā
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita