< JG 178

Jaunā Gaita

  JG 180 >

35. GADAGĀJUMS

1990. GADA NOVEMBRIS

4. (179.) NUMURS

S A T U R S

1     Anna Rancāne, Advente
2     Fridrichs Milts, No darbnīcas loga
3     Ainas Kraujietes dzejoļi
6     Klāras Zāles dzejoļi
7     Ritas Gāles dzejoļi
9     Aivara Ruņģa dzejoļi
11     Laimas Līvenas dzejoļi
14     Aina Vāvere, Saite
17     Irēne Blūmfelde, Tīšām netīšām
20     Viktors Hausmanis, Latvijas teātŗi meklē ceļu
27     TEĀTRIS: Reinis Treigūts, Atkalredzēšanās ar Liepāju
28     Nikolajs Bulmanis, Par vēl vienu trešo tēva dēlu
33     N.B., Par Fridrichu Miltu
34     Imants Bite, Arvīds Strazdiņš-Veko
37     Arnolds Apse, Dzejoļi no Cēdelghemas cikla

40    

SKAŅAS UN ATSKAŅAS:
          Imants Sakss, par Alfrēdu Valdmani u.c.
40          Ed. Keišs, Imants Sakss
44          Ed. Keišs, "Tāds vīrs šodien ļoti noderētu."
45     GRĀMATAS:
             Mārtiņš Lasmanis, Bez ieraduma tīkla
         Jānis Baltvilks. Sniegam nav izvēles. Dzeja
       Gundars Pļavkalns, Filozofiskas fantazijas
         Roberts Mūks. Kad vairs nav govju. Dzejoļi
             Benedikts Kalnačs, Izkaisītas piezīmes par koncentrētām lugām
         Mārtiņš Zīverts. Kamerlugas
             Valentine Lasmane, "Skolotāju skolotājs"
         Jānis Greste. Krist un celties. Autobiogrāfiski tēlojumi, portreti un vēstules
49     Mārtiņš Zīverts (1903-1990), Fragments no Mindauga monologa
52     Imanta Zilberta zīmējums
53     ATBALSIS:
             Vecais Santīms, Vēlreiz: tā tas nu bija ...
             A. Kļockins, Atgriezties Eiropā   
54          Ed. Keišs, Raimonds Pauls
55     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 49
56     Juris Krieviņš, Mana vecātēva māja
58     Juris Krieviņš, Baltijas ceļš
58     Leons Briedis, Cik maksā kultūra?
59     SKABARGAS: Lions Izmailovs, Ja nu ...
60     LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte 

IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, Ilze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita