Jaunā Gaita nr. 181, marts 1991

 

 


Imants Sakss.

Dzimis 1918. g. 16. janvārī Adulienā.

Miris 1991. g. 15. februārī Hamiltonā, Kanādā.

Kā mākslinieks Imants Sakss rūpējās par brīvu cilvēku gara bagātību. Kā Jaunās Gaitas redaktors Imants Sakss cīnījās par brīvu cilvēku gara brīvību.

Dziļi tautā atbalsojās Imanta Sakša novēlējums XX Dziesmu svētku dalībniekiem 1990. g. jūlijā:

Nebūs pārspīlēti teikts, ka mūsu tautas dziļākās un sirsnīgākās jūtas cieši apvijas ap latviešu kultūras māti − dziesmu...

Šodien, dziesmu svētkos, mēs ziedojam draudzībai, saskaņai, vienotībai un priekam. Patiesi dziļš prieks gan ir nozudis no pasaules sejas un arī no šīs dienas gavilēm neizzudīs kāda nopietnāka, neklusināma pamatskaņa. Bet ar šiem svētkiem mēs gribam apliecināt, ka gribam spītēt liktenim, ka gribam stāvēt un pastāvēt par demokrātiskām tiesībām. Latvietis var daudz panest, daudz paciest un daudz atdot, dodams viņš kļūst vēl stiprāks un sīkstāks ticībā savai tautai un savai zemei. Nesaraujamas saites mūs visus vieno, kā tēvzemē, tā izklaidītā tālē, vienalga kādas varas vēl locītu mūsu un Latvijas likteņus.

Skaista ir mūsu zeme, mūžīgās saules apmirdzēta.
Tad dziedāsim, latvieši! Un mīlēsim viens otru vairāk, latvieši!
Tev mūžam dzīvot, Latvija!

 

 

Jaunā Gaita