36. GADAGĀJUMS

1991. GADA MARTS

1. (181) NUMURS

 


Imants Sakss
1918-1991

S A T U R S

1    

L.Z., Imants Sakss - in memoriam

2    

Jāzeps Grosvalds, Ūdens smēlēja Bagdadē

3    

Jānis Rainis, Rīgas ragana. Vienas nakts sapnis (fragmenti)

6    

Valdis Krāslavietis, Daži J. Raiņa lugas Rīgas ragana motīvi

7    

Ainārs Meiers, Zviedru vārti Rīgā 1991. g. janvārī

8    

Pēteŗa Zirnīša dzejoļi

11    

Pēteŗa Brūveŗa dzejoļi

13    

Eduarda Salnas dzejoļi

14    

Roberta Mūka dzejoļi

17    

Ainārs Meiers, „Rīgas tauta" Daugavmalā 1991. g. janvārī

18    

Valentīns Pelēcis, Atskatīšanās - neatsaucamībā

20    

N.B., Jāzepa Grosvalda simtgade

21    

Visvaldis Bokalders, Ar skiču bloku kabatā

26    

Voldemārs Šteins, Latviešu strēlnieku cīņu ceļš Krievijā 1918.-1920. g.

29    

Viktors Eglītis, Latvju strēlniekiem

29    

Uldis Bērziņš, Strēlnieku piemiņas diena

31    

L.Z., Par vecajiem strēlniekiem un viņu mazdēliem

32    

Uldis Ģērmanis, Prasa pārvērtēt strēlnieku vēsturi

34    

Uldis Siliņš, Sidneja-Rīga ... Sidneja. Sidnejas latviešu teātŗa travelogs

45    

SKAŅAS UN ATSKAŅAS: Imants Sakss, Ir manu dusas vietu

48    

CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 50

51    

GRĀMATAS:

       

     Mārtiņš Lasmanis, Meklētājs
         Klāvs Elsbergs. Velci, tēti. Dzeja

       

     Biruta Sūrmane, Liela brēka, maza vilna jeb rakstišanas sērga
         Eduards Freimanis. Priecīgais un Dieva joks. Divi īsromāni

       

     Gundars Pļavkalns, Atspīdumi
         Aleksandrs Zariņš. Bites un bumerangs: latvieši piektajā kontinentā.

       

     Gunars Zvejnieks, Profesionāla žurnālista atmiņas
         Ernests Treiguts-Tāle. Latvieši, kaŗš ir sācies!

       

     Alberts Spoģis, Aicinājums jaunai Latvijas vēstures uztverei
         Tadeušs Puisāns. Latgale. Vēsturiskas skices

57    

Ed. Keišs, M. Gorbačova dubultseja

58    

Ed. Keišs, Baltiešu sadarbība

59    

LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite   Zinātnes
Nikolajs Bulmanis   Māksla
Andrievs Ezergailis   Vēsture
Vaira Freiberga   Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete   Dzeja
Mārtinš Lasmanis   Grāmatas
Osvalds Liepa   Atbalsis
Anita Liepiņa   Proza
Juris Mazutis   Ceļojumi-dienasgrāmata
Imants Sakss   Mūzika
Brigita Siliņa   Teātris
Ilze Valdmane   In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, Ilze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita