< JG 188 Jaunā Gaita   JG 190 >

37. GADAGĀJUMS

1992. GADA NOVEMBRIS

4. (189) NUMURS

S A T U R S

1      Ivaru Ivasku pieminot
2      Ed. Dzenis, Sarkanais zirgs
3      Ivars Ivasks, Rijas dūmi
3      Māŗa Cinīša dzejoļi
8      Mārtiņa Granta dzejoļi
9      Juris Zommers, Tās kaijas
9      Valentīna Pelēča dzejoļi
10      Ontona Zvīdra dzejoļi
11      Anrija Punkas dzejoļi
14      Gunars Bekmans, Riču-račs. Imanta Zilberta viņete
18      Raimonds Staprāns, Komentāri par Briedis-Peterss
19      Raimonds Staprāns, Briedis-Peterss
46      LVI, Čekas prāvu (1940-1990) indeksa izgatavošana
47      Alberts Legzdiņš, Piecīši Latvijā
57      GRĀMATAS:
              Juris Silenieks, Patiesības meklētājs
                Andrejs Irbe..., tad kādu patiesību?
              Indulis Kažociņš, Gūstā
                Bez ienaida un bailēm. Latviešu gūstekņi otrā pasaules kaŗā.
               
Sakārtojis Auseklis Zaļinskis
              Māra Celle, Ciešanu stāsts
                Melānija Vanaga. Veļupes krastā
              Gundars Pļavkalns, Vēlreiz par Anšlava Eglīša esejām
                Anšlavs Eglītis. Esejas par rakstniekiem un grāmatām, I un II sējums
63      PRESES SPOGULIS
63      N.B., Par Ed. Dzeni
64      Imants Zilberts, Zīmējums
vērpetīte     IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita