< JG 187 Jaunā Gaita   JG 189 >

37. GADAGĀJUMS

1992. GADA AUGUSTS

3. (188) NUMURS

Gudrais un pārgudrais, izmisušais un apvainotais, trūcīgais un nezinīgais, paštaisnais un šaubu nomocītais, pirms veŗ muti vaļā, atceries − pašlaik dzimst Latvijai Tavs vārds un Tava doma nekur nepazūd. Tā meklē sev radniecīgas domas, uzkrājas un rada vai nu gaismu vai tumsu ap mums.

Imants Ziedonis

S A T U R S

1     Imants Ziedonis, Tavs vārds un Tava doma (fragments)
2     Andrejs Grants, Ilmāra Blumberga portrets/Divskaldnis
4     Čārlza Simika dzejoļi
5     Eda Čebereka dzejoļi
6     Česlova Miloša dzejoļi
7     St. Deniss-Garno, Putna būris
8     Eba Lindkviste, Euridīke Orfejam
9     Toms Hedlunds, Meklē ķieģeļa ideju
9     Marias Vīnes dzejoļi
10     Ēriks Aksels Karfelts, Čusak ziņģ
11     Helmers Grundstrēms, Kur ievāces mežsārgs
11     Nilss Ferlīns, Apbizšen
12     Aina Zemdega, Tādēļ, ka nevar citādi
19     Vizma Belševica, Saulcerīte
21     Inta Ezergaile, Mākslinieciski un cilvēcīgi augstvērtīgs darbs
23     Intervija ar Āriju Elksni
25     Ārija Elksne, no cikla „Pelēkā puķe"
26     Rūta Muižniece, Tas esi tu
28     Par Ilmāru Blumbergu
29     A.E., Kārļa Ulmaņa trimdas manuskripts
29     Kārlis Ulmanis, Manas piezīmes (1940. g. augusts)
36     Intervija ar Raimondu Paulu
41     Nikolajs Bulmanis, Juris Podnieks strēlnieku zvaigznājā
43     Juris Podnieks, Vēstule Nikolajam Bulmanim
44     Par Andreju Grantu
45     Gundars Pļavkalns, Vecā Eiropa un jaunā pasaule
49     GRĀMATAS:
             Biruta Sūrmane, Bagātība vai nasta?
        Lūcija Bērziņa. Pa svešiem lielceļiem. Atmiņu skicējumi
50     ATBALSIS:
             L.Z., In memoriam O. Liepa, J. Podnieks, M. Tāls
             Mārtiņš Lasmanis, Figaro kāzas Rīgā
             Gunars Zvejnieks, Igauņu mūzikai veŗas vārti
53     Juris Mazutis, Informātikas revolūcijas atplūdos
58     Imants Zilberts, Zīmējums
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita