Jaunā Gaita nr. 191, marts 1993

 

Nītaure 1989.   Andŗa Krieviņa foto.

 

piltenes un užavas draudzes
mācītĀjAs austras reines atklāta
vēstule bīskapam jānim vanagam

Mīļais amata brāli un bīskap!

Vēlos izteikt Tev atzinību par to, ka izšķīries uzņemties smago, atbildīgo un nepateicīgo Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas galvas amatu. Novēlu Tev Dieva svētību, kalpojot savā darbā!

 

Kāds gudrs vīrs ir teicis: „Ikvienam, kas grib kalpot labajam, ir jāspēj savu darbošanos pakļaut visaugstākajam mērķim, kāds vien cilvēkam aizsniedzams − neievainot, neaplaupīt, nepazemot nedz sava paša, nedz sava tuvākā garu.”

1993. g. februārī.

 

 

Jaunā Gaita