< JG 190 Jaunā Gaita   JG 192 >

38. GADAGĀJUMS

1993. GADA MARTS

1. (191.) NUMURS

S A T U R S

1     Andris Krieviņš, Nītaure, 1989
        Austra Reine, Atklāta vēstule bīskapam Jānim Vanagam
2     Vilnis Titāns, Kustība
3     Valentīns Pelēcis, Pieminot Visvaldi Lāmu
3     Pēteris Brūveris, dzejoļi no topošās grāmatas Ziedi zaudētājiem
5     Roberta Mūka dzejoļi
7     Jānis Krēsliņš, Domājot par dzejnieka Roberta Mūka 70. gadskārtu
10     Gunars Saliņš, Robertam Mūkam
11     Aina Kraujiete un Viktors Neimanis, Sveikumi Robertam Mūkam
12     Gunars Bekmans, Mīla Kairo
14     Valters Nollendorfs, Izglītības reforma: Latvijas vajadzības un trimdas iespējas
18     Brunis Rubess, Latvijas saimnieciskais stāvoklis
21     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 56:
            Kas notiek, ja pilsoņu vairākums noraida politiķu panāktu vienošanos
24     Jānis Krēsliņš, Grāmata par Latviju Otrā pasaules kaŗa laikā
28     Arturs Heniņš, Otrās lielās deportācijas
28     Elmārs Heniņš, Deportēto ešalons 1949. g. 26. martā (foto reportāža)
32     Herberts Dzērve, Todien zupas šķīvis palika neizēsts
34     MEZGLI XXVII: Andrievs Ezergailis. Latvijas vēstures pētniecība šodien
36     Ruta Čaupova, Vilnis Titāns Krustceļā
41     TEĀTRIS: Viktors Hausmanis, Simtas dzīves izdzīvot. Saruna ar Brigitu Siliņu
45     Gunta Plostniece, Rīgas Doma zēnu koris Ziemeļamerikā
47     ATBALSIS: Gunars Zvejnieks, Latvijas diena 1930. un Baltijas festivāls 1992. gadā
48         Imanta Zilberta zīmējums
49         Nikolajs Bulmanis, Bet tā lielākā no tām ir mīlestība
51     GRĀMATAS:
            Juris Silenieks, Atklātības ieskaņas un izskaņas
         Velga Krile. Uz tā tālā ceļa
         Māra Misiņa. Priecājies, dvēselīt!
         Anna Rancāne. Advente
            Marianna Ieviņa, Kad apvāršņi paveŗas
         Jānis Kalniņš. Kalna Kaibēni. Romāns
            Maruta Voitkus-Lūkina, No Aiviekstes lidz Kanādai
         Erna Ķikure. Kā plūsti, Aiviekste?
         Erna Ķikure. Uz tilta
         Erna Ķikure. Ceļa akmeņu raksts
            Silvija Geikina, Par sevi un citiem
         Mārtiņš Zīverts. Par sevi. Autobiogrāfija, intervijas, vēstules.
                           Sastādītājs, ievada un komentāru autors V. Hausmanis
         Mārtiņš Zīverts. Ifigenija. Luga. Karogs 1992. 9 nr. 30 lp.
59     PRESES SPOGULIS
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita