< JG 201 Jaunā Gaita   JG 203 >

40. GADAGĀJUMS

1995. GADA SEPTEMBRIS

3. (202) NUMURS

S A T U R S

2     Juta Savidža, Atlūzu kauss, 1970-1994
3     Baibas Bičoles dzejoļi
6     Lidijas Dombrovskas dzejoļi
8     Lolitas Gulbes dzejoļi
10     Tālivaldis Ķiķauka, Anarchists
16     Gunars Bekmans, RIX ir tikai laika jautājums
23     Mārtiņš Lasmanis, Kam stāstīt, par ko rakstīt
27     Ildze Kronta, Darbs teic darītāju
29     Imants Zilberts, Otrā lielkauja
31     II Karoga-Gerkena romānu konkursa laureāts Juris Rozītis
32     Jānis Krēsliņš, Raita Birkmana Zālamana Dziesmu dziesmas tulkojums
33     Šalomo, Dziesmu dziesma (atdzejojis Raits Birkmanis)
37     Raita Birkmaņa dzejoļi
38     Pauls Dambis, Latviešu mūzika laikā pēc II pasaules kaŗa
39     L.Z., Par Paulu Dambi
     MEZGLI XXIX:
    48         Andrievs Ezergailis, Jānis Krēsliņš - vēsturnieks
 50         Jānis Krēsliņš. Latviešu brāļu draudzes 250 gadi (fragments)
51     Nikolajs Bulmanis, Ko viņi tur meklē?
52     Anita Liepiņa, Par kalnā kāpējiem
52     Juta Savidža, Par lauskām un skulptūrām
53     PRESES SPOGULIS
53     Imants Zilberts, Saules sistēmas sakārtošana
54     LASĪTĀJU VĒSTULES
55     Jānis Krēsliņš, Kultūrvēsturiskas pārdomas (fragments)
55     GRĀMATAS:
             Juris Silenieks, Drīz brauksim mājās
          Aina Zemdega. Maruta
             Biruta Sūrmane, Tematu turpinājums
          Indra Gubiņa. Vai slīdēja mākonis? Romāns
             Juris Silenieks, Iedzīvinātā vēsture
          Melānija Vanaga. Dvēseļu pulcēšana. Mātes cilts
       

     Indulis Kažociņš, Reālitātei par spīti
          Prof. Dr. Edgars Andersons, Leonīds Siliņš un citi autori.
          Latvijas Centrālā Padome LCP. Latviešu nacionālās pretestības kustība

58     Imants Zilberts, NATO
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita