< JG 202 Jaunā Gaita   JG 204 >

40. GADAGĀJUMS

1995. GADA DECEMBRIS

4. (203) NUMURS

S A T U R S

2     Laimonis Mieriņš, Akts II
3     Ineses Baļķītes-Račevskas dzejoļi
5     Indras Gubiņas dzejoļi
7     Pētera Brūveŗa dzejoļi
9     Dagmāras Igales dzejoļi
11     Margitas Gūtmanes dzejoļi
13     Pēteŗa Zirnīša dzejoļi
14     Andrejs Irbe, Vecs vācietis (Atkal pie Daugavas)
15     Pēteris Tretjakovs, Mēs nevaram ne zaudēt ne uzvarēt
17     Gunars Bekmans, Rietumos no Pekos
19     L.Z., Par Laimoni Mieriņu
20     L.Z., Par Vairu Vīķi-Freibergu
21     Vaira Vīķe-Freiberga, Kosmoloģiskā saule. Šī saule, viņa saule un saules ceļš starp abām
37     Valters Nollendorfs, „Jo dzejoļi mūžam ir spirāles, kuŗām nav gala." Meditatīva vēstule Ivaram Ivaskam
42     Mirdza Krastiņa, Pārdomas par valodnieka Reinholda Trautmaņa grāmatu
44     MEZGLI XXX: Andrievs Ezergailis, Demokrātija Latvijā
45     Laimonis Šēnbergs, Saulīte
46     Gunta Plostniece, Trīs jauni operdziedātāji Amerikā
48     Nikolajs Bulmanis, Rudenī Latvijā - refleksijas
52     Andrievs Ezergailis, Intervija ar Baibu Pētersoni
56     Pieci neatliekamākie uzdevumi kultūras jomā (no 1995. g. sept. Karoga aptaujas)
57     GRĀMATAS:
            Juris Silenieks, Orindas epifānijas
         Benita Veisberga. Trimdas grāmata
58     Dainis Īvāns, Uz ko gan cerēja 90 gadīgā Īvānu Marta balsojot savās
pēdējās vēlēšanās
59     L.Z., A.Z., Latvija godina ārstu un literātu Kanādā
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane, Ilze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita