< JG 203 Jaunā Gaita   JG 205 >

41. GADAGĀJUMS

1996. GADA MARTS

1. (204) NUMURS

S A T U R S

1     Olafs Stumbrs (26.2.1931. - 18.3.1996.), dzejolis
2     Pēteris Martinsons, Figūra
3     Margitas Gailītes dzejoļi
5     Māris Ķirsons, Durvis
6     Modŗa Zeberiņa dzejoļi
8     Māra Ruka dzejoļi
11     Valentīna Pelēča dzejoļi
13     Carl Gustaf af Leopold, Uz patreps pieliekamem ...
13     Israel Holström, Pa Kārļ XII sun (Abus zviedru galma dzejniekus atdzejojis Alant Vils)
14     Lidija Dombrovska, Teātŗa apmeklēšana ir brīnumains piedzīvojums
15     Lidija Dombrovska, Skatpunkts
22     Valters Nollendorfs, „Jo dzejoļi mūžam ir spirāles, kuŗām nav gala."
Meditativa vēstule Ivaram Ivaskam
27     Imants Mežaraups, 6. Starptautiskais jaunās mūzikas festivāls Latvijā
31     Guna Mundheima, Saruna ar Aleksandru Viļumani Baltajā namā, Rīgā
34     L.Z., Laimdotas apjukuma laiks
35     Voldemārs Avens, Izstāžu panorāma Ņujorkā un ALMAs saiets Pitsburgā
40     Laimonis Mieriņš, Āfrikas kontinenta māksla
43     Nikolajs Bulmanis, Rudenī Rīgā - refleksijas
47     Nikolajs Bulmanis, Imantu Zilbertu vairs negaidiet
48     Imanta Zilberta zīmējums
48     LASĪTĀJU VĒSTULES: Nils Muižnieks Baibai Pētersonei
50     MEZGLI XXXI: Andrievs Ezergailis, Uzvarētāji un zaudētāji: Jahresschluss 1995
52     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 61: Juris Mazutis, Tur es biju, tur man tika
54     Gunars Zvejnieks, Balss Baltijas valstu labā
56     GRĀMATAS:
            Juris Silenieks, Fragmentētā pasaule
           Edvīns Raups. Dzīvo damies
            Uldis Siliņš, Mārtiņš Zīverts Austrālijā
            Mārtiņš Zīverts, Kā zaglis naktī (lugas fragments)
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita