< JG 204 Jaunā Gaita   JG 206 >

41. GADAGĀJUMS

1996. GADA JŪNIJS

2. (205) NUMURS

S A T U R S

2     Gita Treimane, Mount Hor
3     Ingrīdas Vīksnas dzejoļi
6     Gundars Pļavkalns, Vēstules no putekļainas darbnīcas
7     Voldemāra Avena dzejoļi
8     Paulis Birznieks, Nenoķert vēsturi
11     Erna Lēmane, Kvantummānija
19     Daina Šķēle, Viņi - vīrieši, šoreiz bez respekta
21     Aina Siksna, Poruka Čūskas psichoanalītiskā interpretācijā
28     Jānis Poruks, Čūskas
32     Gundars Pļavkalns, Īstenība teiksmā
39     Pauls Dambis, Latviešu mūzika laikā pēc otrā pasaules kaŗa. Trešā daļa
41     Indulis Kažociņš, Krievijas trīs pārbaudes
44     Voldemārs Avens, Gitas Treimanes tekstīldarbu izstāde Ņujorkā
45     LASĪTĀJU VĒSTULES
46     Juris Mazutis, Šķirošana, spīles, spīts. Par Kvebeku, Kanādu, un mums visiem 20. g.s. beigās
54     KIBERKAMBARIS: Juris Žagariņš, Ziņas un neziņas no tīkliem un tīmekļiem
56     GRĀMATAS:
            Biruta Sūrmane, Varavīksnes lokā
         Varavīksne 1994. Literārā mantojuma gadagrāmata
            Juris Silenieks, Mēness un mīlestības dziedājumi
         Aina Kraujiete. Somnambulists un Stikla sieviete. Divas poēmas
            Juris Silenieks, Kādēļ nē?
         Aina Vāvere. Kādēļ mīlestība?
            Ildze Kronta, Apliecinājums
         Imanta Ziedoņa Raksti. 2. sējums
59         Andŗa Krieviņa uzņēmums
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja

Mārtinš Lasmanis

Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita