< JG 205 Jaunā Gaita   JG 207 >

41. GADAGĀJUMS

1996. GADA OKTOBRIS

3. (206) NUMURS

Menhetenas spoguļzālē

trimdinieki

karnevālē –

 

tuvu pie tūkstoša –

neiztrūkstošs

es ar’,

es ar’,

es ar’...

S A T U R S

2     Valdis Didrichsons, Ķekars
3     Gunara Saliņa dzejoļi
5     Jāņa Krēsliņa dzejoļi
7     Konrads Ferdinands Meijers (C.F. Meyer), Šodiena
8     Roberta Mūka dzejoļi
11     Pēters Brūveris, Dzejolis
12     Gunars Bekmans, Nāve Gambijā
14     Māŗa Ruka dzejoļi
15     Tālivaldis Ķiķauka, Romualds
18     Gunars Zvejnieks, Pēteris Vasks jaunās mūzikas festivālā Stokholmā
19     Pauls Dambis, Par Pēteŗa Vaska autorvakaru
20     LASĪTĀJU VĒSTULES
            Nora Kūla, In memoriam Valdis Zeps
23     PRESES SPOGULIS
24     Juris Mazutis, Šķirošana, spīles, spīts (nobeigums)
34     MEZGLI XXXIII
39     Māris Ķirsons, Toronto man teica
40     L.Z., Par trimdas dziesmu svētkiem
41     Uldis Siliņš, Tu esi Gotlandē, mans draugs
49     Laimonis Mieriņš, Piezīmes par Sezāna retrospektīvo izstādi
50     Laimonis Mieriņš, Pirmā Vermēra darbu izstāde
51     Voldemārs Avens, Ņujorkas mākslas panorāma
     KIBERKAMBARIS:
  53         Juris Žagariņš, Ziņas un neziņas no tīkliem un tīmekļiem
  54         Ilmārs Grants, Kāpēc ne mēs un kāpēc ne tagad?
 56         Dons Markviss (Don Marquis), Zirneklis un muša
57     GRĀMATAS:
            Mārtiņš Lasmanis, Varavīksne akmenī
        Guna Ikona. Akmenī iekalt
            Andris Vītoliņš, Pirmā kopējā dziesmu grāmata latviešiem dzimtenē un svešumā
            Juris Silenieks, Vēsture, mīta un bagātas iztēles izgaismota
        Alberts Bels. Saulē mērktie
        L.Z., Par Valdi Didrichsonu
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektore: Antra Brammane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita