< JG 206 Jaunā Gaita   JG 208 >

41. GADAGĀJUMS

1996. GADA DECEMBRIS

4. (207) NUMURS

Ziemas svētki, liela diena,
Tie Dievami d
ārgi laiki!
Ziemas sv
ētkos Dievs piedzima,
Lieldien
āsi šūpli kāra.

T.dz.

S A T U R S

1    

Tautas dziesma

2    

Aina Zemdega, Meža ceļš

3    

Aina Zemdega, Ir gadījumi, ka lācis laižas

7    

Māris Ķirsons, Par kādreizējo godību un atgriešanos

8    

Annas Rancānes dzejoļi

9    

Ritas Gāles dzejoļi

9    

Ingrīdas Vīksnas dzejoļi

10    

Indras Gubiņas dzejoļi

12    

Ivara Lindberga dzejoļi

14    

Lolita Gulbe, Vidzemes dziesmas

16    

Uldis Siliņš, Aijā, žūžū, lāča bērns

21    

ATBALSIS:

       

     Juris Silenieks, Aizgrimšana citā saulē un palikšana šajā

       

     Pēteŗa Ērmaņa vēstules Skaidrītei Vilkai

25    

Uldis Siliņš, Tu esi Gotlandē, mans draugs

28    

TEĀTRIS:

       

     Brigita Siliņa, Intervija ar Raimondu Staprānu

32    

Voldemārs Avens, Raimonds Staprāns - gleznotājs

34    

CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 62: Juris Mazutis, Brīnišķīga ideja!

35    

Voldemārs Avens, Mākoņos (Linardam un Olafam)

36    

Mūsu jaunie talanti

       

     Flautiste Ilze Urbāne

       

     Dagnija Radziņa, Viena diena mežā (fragments)

38    

MEZGLI XXXIV: Andrievs Ezergailis, Intervija ar Viktoru Daugmali

46    

Edgars Krūmiņš, Četras izstādes - Rīgā un Toronto

48    

Ārija Šulca, Ērģeļu dienu 15 un LĒĢAs 10 gadu atcere

52    

KIBERKAMBARIS:

       

     Juris Žagariņš, Liepājas un Ventspils dzelzceļš.

       

     Jaungada rezolūcija

56    

Jaunā Gaita Latvijā (Bibliotēku saraksts)

56    

A.E., Bagātnieku sādža Baltezera krastā

57    

GRĀMATAS:

       

     Biruta Sūrmane, Dzīvot ir dzīvot!
          Erna Ķikure. Mājas un ceļi. Izlase

       

     Jānis Liepiņš, Kurzemnieka diždarbs
          Edgars Dunsdorfs. Grāmata par Saldu

       

     Ildze Kronta, Mazliet par Naivajām spēlēm
          Ints Lubējs. Naivās spēles

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpetera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita