< JG 207 Jaunā Gaita   JG 209 >

42. GADAGĀJUMS

1997. GADA MARTS

1. (208) NUMURS

Vai vai Lieldiena,

Tavu gaŗu gavēņu!

Apēdu māmiņai

Trīs pūri kaņepju,

Trīs pūri kaņepju,

Deviņus pīrāgus,

Šos gaŗus gavēņus

Gavēdama.

T.dz.

S A T U R S

1     Tautas dziesma
2     Indra Avens, Sals
3     Gundars Pļavkalns, Iespējas
3     Ineses Baļķītes-Račevskas dzejoļi
5     Dagmāras Igales dzejoļi
7     Juris Zommers, Tēvam
8     Martas Landmanes dzejoļi
10     Uldis Siliņš, Aijā, žūžū, lāča bērns (nobeigums)
23     Lidija Dombrovska, Audēja
24     M.L., Fricis Dziesma, Rilkes atdzejotājs
25     R.M. Rilke, Orpheus. Euridike. Hermes. Atdzejojis Fricis Dziesma
27     Mārtiņš Lasmanis, Pati no sevis spīd
27     Annas Dagdas dzejoļi
30     MEZGLI XXXV: Andrievs Ezergailis, Intervija ar Māri Čaklo
36     V., Par Indru Avenu
36     Veltai Rūķei-Draviņai 80
37     Gunta Plostniece, Solistu koncerts dziesmu svētkos Kanādā
38     Biruta Sūrmane, Kad ciešanas iedvesmo
39     Laimonis Mieriņš, Piezīmes par Grand Tour izstādi
41     Ivona Vāre (Vaar), Venēcija I
42     PRESES SPOGULIS
44     Arturs Heniņš, Baznīca lūdz torni
45     Elmārs Heniņš, Torņa augšāmcelšanās (fotoreportāža)
46     TEĀTRIS: G.A., I.K., L.Z., Divas izcilas jubilejas Kalifornijā
47     Dagnija Radziņa, Viena diena mežā
49     LASĪTĀJU VĒSTULES
51     KIBERKAMBARIS: Kultūra vai tukšu salmu kulšana
55     GRĀMATAS:
            M.L., Pārsteigums tiem, kas nezināja
            Skaidrīte Jaunarāja, Ceļš Prusta pasaulē
            Juris Silenieks, Gājieni, spēles un citas izpriecas pilnmēness nāves gaismā
        Regīna Ezera. Pūķa ola. Pilnatnes stāsti
            Mārtiņš Lasmanis, Meditācija ar dzeloni
        Meditācij pa butel. Alant Viļa poēma
        Kārļa Ulmaņa sarakste ar Hermani Enzeliņu
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Antra Brammane un Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita