< JG 218 Jaunā Gaita   JG 220 >
JG219

44. GADAGĀJUMS,

1999. GADA SEPTEMBRIS

3.(219) NUMURS

Rainis 1865-1929-1999

1920. gada aprīlī

Tika gaidīts Rainis un Aspazija. Vilciens kavējās, -- neviens nekurnēja. Visu sagaidīšanas aculiecinieku liecības sakrīt: divu dzejnieku ierašanos gaidīja kā svētkus. Naiva, bērnišķīga ticība staroja tūkstošu acīs (..) likās, ka ar viņu atbraukšanu beigsies visu naids pret visiem, beigsies juku laiki un bezcerība; beigsies briesmīgais asiņainais laiks un visiem sāksies jauna, cita dzīve...

Roalds Dobrovenskis. Rainis un viņa brāli (1999)

 
 
Satura apraksts


S A T U R S                               
 

1     Jānis Rainis, 1920. gada aprīlī
2     Imants Tillers, Bonegilla
3     Imants Ziedonis, Trioleti
8     Ernests Aistars, Pīlīte
11     Gunars Bekmans, Jautrās atraitnes
20     Irēne Avena, Trimdas būtība un latviešu rakstnieces
27     Benita Veisberga, Pieraksti
30     Ginters Grass, Putna biedēkļa balets
31     Juris Silenieks, No mums aizgājušie
34     Ilmārs Blumbergs, Zīmējums
35     Mārtiņš Lasmanis, Veiksminieki un sapņotāji Harijs Gulbis
36     Reinis Birzgalis, Zīmējums
37     Arnolds Kursis, Par Ziemsvētkiem un Jāņiem
39     Reinis Birzgalis, Zīmējums
41     Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, In memoriam Veltai Tomai
42     Anita Liepiņa, Velta Toma 1912-1999
42     Laima Kalniņa, Margarita Kovaļevska 1910-1999
44     Biruta Sūrmane, Longīns Apkalns 1923-1999
45     VĒSTURE: Jānis Krēsliņš, Rētu uzplēšana Latvijas vēsturē
  MĀKSLA:
50          Andris Vārpa, Saites

51   

     Laimonis Mieriņš, Piezīmes par Monē divdesmitā gadsimtā gleznu izstādi Londonā
53          Aija Zariņa, Balasts
54          Inta Ruka, Pēteris Opulcāns
55          Inta Ruka (I.B.)
55          Nikolajs Bulmanis, Imants Tillers
56          Nora Kūla, Silmači Garezerā
58     GRĀMATAS:
             Juris Silenieks, Trimda ir trimda ir trimda ir trimda
          Margita Gūtmane. Vēstules mātei
             Aina Siksna un Dzintars Sodums, Divi viedokļi par vienu grāmatu
          Guntis Berelis. Latviešu literatūras vēsture
60     KIBERKAMBARIS: Par sieviešu tiesībām, ģimeni un dzimstību
62     DAŽOS VĀRDOS
64     Ginters Grass, Vāku zīmējumi
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Vitauta Sīmaņa vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Inta Ezergaile Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskais redaktors: Juris Zommers

Techniskie darbinieki:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis

Korektores: Antra Brammane un Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita