< JG 225 Jaunā Gaita   JG 227 >
jg226.jpg (318276 bytes)

46. GADAGĀJUMS

2001. GADA SEPTEMBRIS

3.(226) NUMURS

... Rīga stalta, knaša,

Izlaidusēs gara, plaša

Blakām Daugavas un arī

Spārnu stiepuse tai pāri

Tur - uz kurzemnieku pusi

.....................................

Ārķis viens tek priedēs iekšā
Āgelskalnos, kas tur priekšā.

Ļaudis to par Zundu saukā,

Kurzemnieki caur' tur braukā.

Tuvāki pret Daugav's malu -

Sauc to lielu Klīversalu.

Otrais ārķis augšām rāpjas,
Torņakalnam pāri kāpjas.

Šeitan garām pa šoseju

Brauc uz kalnu un uz leju

Diližangsi katru dienu -

Divi reiz šurp turp arvienu:

Tā uz Jelgavas no Rīgas,

Kā no Jelgavas uz Rīgas.
 

No Ernesta Dinsberga/Mārča Reinberga Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi (1865)

  Satura apraksts

S A T U R S

 

1    

Ernests Dinsbergs / Mārcis Reinbergs

2    

DZEJA:

       

     Rita Gāle

       

     Jānis Elsbergs

       

     Marta Landmane

9    

Benita Veisberga, Sākums stāstam par eikaliptu

14    

Aivars Neibarts

15    

Rolfs Ekmanis, Veronika Janelsiņa

16    

Veronika Janelsiņa, Trīs atmiņu lapiņas

19    

Maruta Ray, Latviešu un baltvācu attiecības

25    

Juris Silenieks, Prokrusta gultu meklējot

28    

Franks Gordons, Dubultportrets: Šmulēvičs-Dugins

30    

MĀKSLA:

       

      Laimonis Mieriņš, Maija piezimes no Rīgas

       

      Lelde Kalmīte, Rīts dārza studijā

       

      Gleznotāja Lelde Kalmīte, Voldemārs Avens

       

      Tonija Krūka, Imants Sakss

       

      Redakcijai piesūtītie izdevumi

       

      Helēna Hofmane, Par Jāni Nollendorfu

       

      Jānis Nollendorfs, Kaķīšu ezers

       

Ed. Keišs 1909-2001

       

Ojārs Krātiņš, Smieties vai raudāt?

41    

ATMIŅAS:

       

      Valdemārs Ancītis, Liftā

       

      Gunārs Gulbis, Jāni Milzarāju atceroties

44    

INTERVIJA: Vilnis Zaļkalns atbild Rolfam Ekmanim

50    

KIBERKAMBARIS: Ko darīt Rītdienai?

54    

DAŽOS VĀRDOS

58    

GRĀMATAS:

       

      Juris Silenieks, Starp bijušo un nākamo
            Jānis Elsbergs. Daugavas bulvāris

       

      Aina Siksna, Nozīmīgu sīkdaļu mozaīka
            Jānis Vēveris. Pirmvaloda

       

      Anita Liepiņa, Darbs ko var turpināt bezgalīgi
            Janīna Kursīte. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā

       

      Rolfs Ekmanis, Stendenieks par Stendi
            Kārlis Draviņš. Kurzemē aizgājušos laikos

       

      Rolfs Ekmanis, Uzsvars uz disharmoniskām stīgām
            Jānis Liepiņš. Pretviļņi un bedres

65    

VĒSTURE: Pirms desmit gadiem

68    

LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

 

Haralda Norīša vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Mārtinš Lasmanis
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuls, Zina un Jānis Dindzāns,
Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Aija Lāce (Literatūra un Māksla Latvijā) par JG226

Jaunā Gaita