< JG 224 Jaunā Gaita   JG 226 >
JG225

46. GADAGĀJUMS

2001. GADA JŪNIJS

2. (225) NUMURS

Būtu es zīlētājs

vai kāds bundzinieks ticības sektē,

kauču darbvedis marku krāšanas biedrībā,

nebūtu bikses man sēžamā vietā

kā šķidrauts,

kā kafijas sietiņš

un vienīgās kurpes

ar mūžīgu caurvēju pirkstiem.

Kamdēļ es jucis uz dzeju?

Smīnēja Nīcše no sienas -

Pat ārprātā vajadzīgs saprāts! -

Aleksandrs Čaks

1901-1950-2001

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

1    

Aleksandrs Čaks

2    

Visvaldis Reinholds, Ainava

3    

DZEJA:

       

     Maija Meirāne

       

     Inese Račevska

7    

Aina Vāvere, Pret rītiem, pret vakariem

13    

Rolfs Ekmanis, Valda Mora 1902-2001

14    

Biruta Sūrmane, Nikolajs Kalniņš 1911-2001

16    

Vaira Vīķe-Freiberga, Kultūras mantojums, saglabāšana un atjaunošana

18    

Janīna Kursīte, Rīga latviešu folklorā un dzejā

21    

Juris Silenieks, Lunas draudze

24    

Dzintars Sodums, Stāsts par lieliem darbiem

26    

Juris Dreifelds, Cik ilgi pastāvēs nevērība...

30    

VĒSTURE:

       

     Vaidelotis Apsītis, Daļa no nežēlīgās latviešu kaŗavīru epopejas

       

     Lilita Zaļkalne, No repatriācijas līdz Kultūras sakariem (turpinājums)

41    

MĀKSLA:

       

     Biruta Sūrmane, Komponistu Imantu Ramiņu daudzinot

       

     Nikolajs Bulmanis, Pēc Reinholda izstādes

       

     Helēna Hofmane, No cikla Tavas rokas

       

     Par Helēnu Hofmani

       

     Anete Ivsiņa, Viss bija, viss būs Pastfolkloras grupa Lini

       

     Gundars Pļavkalns, Ziloņa sapnis vai robota dēkas?

53    

GRĀMATAS:

       

     Inta Ezergaile, Viss ir viens
           Vīksna, Ingrīda. Kad jāsadeg

       

     Kārlis Zvejnieks, Tauta noteikti izdzīvos
           Anna Žīgure. Es stāstu par Latviju

       

     Imants Zemzaris, Pareiza grāmata pareizā laikā
           Arvīds Purvs. Pa skanošu vasaru

       

     Auseklis Zaļinskis, Suminājums prof. Jēkabam Alksnim
           Profesora Jēkaba Alkšņa dzimta (ACTA MEDICO-HISTORICA RIGENSIA).
           Redaktori: Janīna Danušēvica, Kārlis Ēriks Arons un Juris Salaks

       

     Ilmars Bastjānis, Mēnešraksts Brivība tīmeklī

       

     Gundars Ķeniņš-Kings, Atbilde Eiropai
           Roberts Zīle, Inna Šteinbuka (galvenā redaktore), Remigijs Počs, Juris Krūmiņš,
           Helmūts Ancāns un Uldis Cērps ar Jura Vīksniņa (angļu izd. red.) piedevu.
           Latvia Entering the XXI Century

61    

ATMIŅAS: Valdemārs Ancītis, Sovetskij poet...

62    

KIBERKAMBARIS: Atmiņas no 1995. gada

66    

DAŽOS VĀRDOS

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

 

Vitauta Sīmana vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Mārtinš Lasmanis
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuls, Zina un Jānis Dindzāns,
Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita