< JG 223 Jaunā Gaita   JG 225 >
JG224

46. GADAGĀJUMS

2001. GADA MARTS

1. (224) NUMURS

Šajās bezgala skaudrajās un vienlaikus tik neparasti apgarotajās janvāra dienās un naktīs mēs pirmo reizi neskaitāmo totalitārisma gadu laikā pa īstam nokratījām dvēselēs un prātos iezīdušās verdzības važas. Mēs patiesi atskārtām, ka vairs neesam necilvēcīgās varas viegli manipulējamu, lētticīgu ļaužu bars, bet gan Tauta.

Leons Briedis Rīgā, 1991.

 
 
Satura apraksts


S A T U R S                             
 

1    

Leons Briedis

2    

Gerda Roze, Intermezzo II

3    

DZEJA:

 

    Sarma Muižniece

 

    Juris Zommers

10    

Mirdza Čuibe, Valodas

12    

Pāvils Vasariņš, Valerija Bērziņa-Baltiņa

16    

Pāvils Cakuls, Cildinājums prof. V. Nollendorfam

17    

MĀKSLA:

 

    Nikolajs Bulmanis, Juris Krieviņš

 

    Juris Krieviņš, Alauksta krastā

 

    Alberts Vēciņš, Latvijas devums Metropolitena Operai

       Par Gerdu Rozi
 

    Voldemārs Avens, Mākslas panorāma Ņujorkas mūzejos

25    

ATMIŅAS: Pāvils Johansons, No Hēgerstēnas uz Sēgeltorpu

33    

VĒSTURE:

 

    Lilita Zaļkalne, No repatriācijas līdz kultūras sakariem

 

    Rolfs Ekmanis, Drūma laikmeta liecības

 

    Barikāžu dienas Rīgā, 1991. gada janvārī

 

    Guntis Liepiņš, Kurzemes cietoksnis - triumfs vai traģēdija

52    

GRĀMATAS:

 

    Juris Silenieks, Jaunākais jaungaitnieks
         Jānis Einfelds. Veči

 

    Ildze Kronta, Es varu būt tikai brīvs un savs
         Roalds Dobrovenskis. Rainis un viņa brāli: viena dzejnieka septiņas dzīves

 

    Indulis Kažociņš, Laikmeta dokuments
         Valentīns Silamiķelis. Ar Baltijas karogu izdotie

 

    Biruta Sūrmane, Piebalgas dēls Emīls Dārziņš
         Oļģerts Grāvītis. Piebalgas dēls Emīls Dārziņš

 

    Vinifreds Kraučis, Bandinieki lielvalstu spēlē
         Luboš Švec. Vladimir Macura, Pavel Štoll. Dejiny Pobaltskych zemi

60    

KIBERKAMBARIS: Bīskaps Alberts: godināt vai tiesāt viņu?

64    

DAŽOS VĀRDOS

67    

LASĪTĀJU VĒSTULES

68    

Redakcijai piesūtītie izdevumi

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Blumberga vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Mārtinš Lasmanis
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuls, Zina un Jānis Dindzāns,
Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

 

Aija Lāce (Literatūra un Māksla Latvijā) par JG224

 

Jaunā Gaita