< JG 222 Jaunā Gaita   JG 224 >
JG223

45. GADAGĀJUMS

2000. GADA DECEMBRIS

4. (223) NUMURS

... latviešu sabiedrības paātrināta attīstība 19. gadsimta otrajā pusē izvērtās par Eiropas mēroga fenomenu (..) latvieši no nožēlojamas klaušinieku tautiņas kļuva par kulturālu modernu eiropisku nāciju, kas spēja dot tādas visaugstākās klases vērtības kā zinātniski nepārspētais Krišjāņa Barona Latvju dainu vākums un kārtojums vai Raiņa dzeja.

Aleksejs Apīnis. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās (Rīgā, 2000)

Satura apraksts


S A T U R S
 

 

1    

Aleksis Apinis

2    

Ilmārs Blumbergs, 34. (no izstādes Logi)

3    

DZEJA:

       

    Ričards Šileika

       

    Daiva Čepauskaite

       

    E.A. Po

10    

Olģerts Rozītis, Viesulis

12    

Olģerts Rozītis, Izdzēsti burti

15    

Indra Gubiņa, Gunars Janovskis

18    

Ingrīda Vīksna, Irma Grebzde

19    

Andra Konste, Pār visiem cilvēkiem es sāku mīlēt lietas

22    

Franks Gordons, Dzimtene, klaids, tēvzeme

24    

Daila Rotbaha, Ivars Vīks, Nezināmā zeme - Latvija

28    

Viktors Ivbulis, Cilvēka stāvs sarūk

32    

Juris Silenieks, Pa Bereļa labirintiem maldoties...

35    

Juris Žagariņš, Mīlošā žēlastībā, datoru uzraudzībā

36    

Lidija Dombrovska, Māksla multimedijā

39    

MĀKSLA:

       

    Nikolajs Bulmanis, Ilmāra Blumberga izstāde Logi

 

    Roberts Johansons, Gleznotājs Voldemārs Irbe trīsdesmitajos gados

       

    Gunars Zvejnieks, Prāta Vētra kļūst Brainstorm...

 

    Mārīte Dombrovska, Jauno mūziķu nometne Ogrē

47    

ATMIŅAS: Pāvils Johansons, No Hēgerstēnas uz Sēgeltorpu

51    

INTERVIJA: Jānis Elsbergs atbild Rolfam Ekmanim

57    

GRĀMATAS:

       

    Gundars Pļavkalns, Varbūt Sonātas?
         Aina Zemdega. Bagatelles. Skices, piezīmes, tēlojumi (1965-1995)

       

    Juris Silenieks, Varbūtējs ieskats nākotnes literātūrā
         Luna. Jaunās literātūras žurnāls #3. Rīgā: Enigma. 1999

       

    Nora Kūla, Literatūra, mīla un meteoroloģija
         Dagnija. Rakstnieces Dagnijas Zigmontes jaunības sapņi un mīlestība dienasgrāmatās

       

    Aleksis Dreimanis, Cilvēcīgā ainava
         Edmunds Valdemārs Bunkše. Sirēnu balsis: Ģeografija kā cilvēcīga erudīcija,
         Bērklijas ainavu skola

64    

KIBERKAMBARIS: GSM/SMS īsziņu fenomens

66    

DAŽOS VĀRDOS

vērpetīte   

IN THIS ISSUE


Vitauta Sīmaņa vāks

 

Agneses Bules zīmējumi 31, 34, 41, 63 lp.

JG daļēji atbalsta ALA un Kultūrkapitāla fonds.

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Mārtinš Lasmanis
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuls, Zina un Jānis Dindzāns,
Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

 

Aija Lāce (Literatūra un Māksla Latvijā) par JG223


Jaunā Gaita