< JG 22 Jaunā Gaita   JG 24 >

4. GADA GĀJUMS

23. numurs

1959. g. septembris-oktobris

Tālums bij prātā,
Kad izklīdām pasaulē

Likteņa vējos;

Svešumā atskurba sirds:

Tēvzemes kalvē tev degt!

 

Arveds Švābe

S A T U R S

Anna Annus. Meitene Ņujorkā, glezna  

Astrīde Ivaska, dzejoļi               

191

Astrīde Ivaska, Roberts Mūks, Baiba Bičole, dzejoļi

192

Guntis Zariņš, Kuģis, kas neizgāja jūrā, novele   

193

Aina Zemdega, Būs atkal vasara, dzejolis  

194

Andrejs Irbe, Mīļā, dzejolis        

195

Valters Nollendorfs, Velns un zārks, stāsts         

196

Ivars Lindbergs, Skats mūsos, dzejolis 202

Arveda Švābes piemiņai                         

203

PĀRDOMAS UN MEKLĒJUMI:   

204

    Jānis Peniķis, Darbs brīvībai un mūsu uzskati        

204

    Agnis Balodis,  Latvijas  territoriālie  zaudējumi     

209

GRĀMATAS:    

213

       Gunars Irbe.Austrumeiropas bolževizācijas rokas grāmata
           Hawthorne Daniel: THE ORDEAL OF THE CAPTIVE NATIONS
 
       Jānis Krēsliņš. Angļu, fraņču un krievu militārā konference Maskavā 1939. g.
           DOCUMENTS ON BRITISH FOREIGN POLICY, 1919-1939.
           Third Series, Volumes VI and VII, London, 1953-1954
 

Jānis  Mediņš, Daina  Nr. 17        

215

DZĪVE UN DARBI:      

218

    ALJA-s 8. kongress                             

218

    Neieputinātie cilvēki                              

221

    ELJA-s 6. kongress                              

223

JAUNĀS GAITAS AUTORI: Jānis un Anna Annusi        

225

KRIPATAS     

226

AR PASTNIEKA GĀDĪBU       

228

SKABARGAS   

229

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori -
Gunars Irbe, Jānis Krēsliņš, Eduards Silkalns, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs

Korektrise: Elfrida Ezera

Vāka zīmējumu darinājis Tālivaldis Stubis

Rakstu krājumu iekārtojis Vilnis Āpše pēc Ivara Alberta meta

Andreja Irbes dzejoli ilustrējis Jānis Kravis


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita