Jaunā Gaita nr. 230, septembris 2002

 

REGĪNA EZERA

1930.20.XII- 2002.11. VI

 

Tā saucamā psīcholoģiskā proza man nebija tikai patvērums un nebija vienīgā iespēja rakstīt, taču nemelot, bet ir arī acīmredzot kaut kāda manas būtības daļa, iekšēja ievirze, jo aizvien man ir bijis traki interesanti ielūkoties cilvēku dvēselēs.

Literatūra un Māksla 1989.1.IV

EDGARS
DUNSDORFS

1904-2002

 

Viens no pirmajiem Latvijas Universitātē izskolotajiem pašu zinātniekiem un pētniekiem tautsaimniecības un vispārējās vēstures jomā. Sarakstījis 59 grāmatas un ap 150 zinātnisku pētījumu rakstu krājumos un periodikā latviešu, vācu un angļu valodā. Galvenie darbi: monumentālie Daugavas apgāda sērijas Latvijas vēsture sējumi - par 16., 17. un 18. gs.(1964, 1973), Latvijas vēstures atlants (1960, 1976), Kārļa Ulmaņa dzīve (1978), Baltic Dilemma (1975) u.d.c. Galvenais redaktors gadagrāmatai Archīvs. Raksti par latviskām problēmām, 1960-1992 (30 sējumi un satura rādītāju sējums; pirmie pieci sējumi iznāk vairākos izdevumos), kas uzlūkojama lielā mērā par trimdas kultūras dzīves chroniku. Latvijas Vēstures institūta un Latvijas Zinātņu akadē­mijas goda biedrs (1990) un Lielās medaļas (1995) laureāts, (re)

 

 

Jaunā Gaita