< JG 229 Jaunā Gaita   JG 231 >
JG230: 2002. g. septembris

47. GADAGĀJUMS

2002. GADA SEPTEMBRIS

3. (230) NUMURS

Ir nožēlojami, ka arī vēl šobrīd jāļaujas totalitārisma iedibinātajai kultūras nomenklatūras un kultūras elites plānās kārtiņas autoritārisma valdonīgajai varai un nav iespējama jelkāda dialoga veidošana dažādu, arī pretrunīgu viedokļu sadurē (..) akadēmiķu, profesoru, radošo savienību cilvēku atbalsts mūsu vērtību svaros ir bijis vienā līmenī ar to lasītāju atbalstu un labajiem vārdiem, kuri savas vēstules sūtījuši no visām Latvijas malām ar līdzpieliktu stāstu par gaidītām ceturtdienām, pensijas grašiem vai ilgām pēc garīgas maizes.

Aija Lāce

Bijušā LML redaktore LML 2002.14.11 Skat. 68. lp.

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 

1    

Andis Lipsbergs, Aija Lāce

2    

DZEJA:

       

    Lolita Gulbe

       

    Sarma Muižniece

       

    Paulis Birznieks

8    

Raimonds Staprāns, Postītājs

22    

Regīna Ezera, Edgars Dunsdorfs

23    

Rolfs Ekmanis, Nota Bene

24    

Valda Oestreichere, Dzeltenā noskaņa

25    

Jānis Elsbergs, Tarass, Donbass un Ikonostass

28    

VĒSTURE:

       

    lndulis Ronis, Kļūdas holokausta izpētē

       

    Franks Gordons, Žēl gan

34    

GRĀMATAS:

       

    Gunars Zvejnieks, Tikama iepazīšanās
         Ausma Cimdiņa. Brīvības vārdā

       

    Ildze Kronta, Piemiņa un vēsture
         Sandra Kalniete. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos

       

    Benedikts Kalnačs, No patikšanas
         Karogs 2002, 4-6

       

    Gundars Ķeniņš, Baltiešu zinātnieki
         JOURNAL OF BALTIC STUDIES (JBS). Spring 2002

       

    Rolfs Ekmanis, Neraugoties uz kaitēm
         Latvian Literature 2002 - pavasaris/vasara

       

    Andrievs Ezergailis, Sadragāts ego
         Mavriks Vulfsons. 100 dienas, kas pārvērta pasauli

       

    Biruta Sūrmane, Latviešu dzīvesstāsti
         Spogulis - Latvijas mutvārdu vēsture. Red. Indulis Leinerts

       

    Biruta Sūrmane, Latvieši Austrālijā
         Dēliņš, Emīls. Pirmais gads. Latviešu ieceļotāji Austrālijā 1947-1949

 

    Juris Vīksniņš, Saimniecība Latvijā
         Gundars Ķeniņš-Kings. Modernā apgāde. Labāk, lētāk un laikā

38    

MĀKSLA:

 

    Laimonis Mieriņš, Pliknis angļu mākslā

       

    Voldemārs Avens, Edgara Jēriņa zīmējumu izstāde

 

    Edgars Jēriņš, Divi ogles zīmējumi

       

    Ingrīda Bulmane, Valda Oestreichere

       

    Nikolajs Bulmanis, Par Vidvudu Ingelēviču

       

    Vidvuds Ingelēvičs, Hochfeldas nometnes ēka

46    

KIBERKAMBARIS: Par Jeruzālemi un Daugavpili

49    

DAŽOS VĀRDOS

61    

Jānis Krēsliņš, Filma par leģionāriem

64    

DOKUMENTI:  No Glavļita Latvijas nodaļas priekšnieces

67    

LASĪTĀJU VĒSTULES

68    

In memoriam - LML 1945-2002

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita