Jaunā Gaita nr. 230, septembris 2002

 

 

LATVIEŠU DŽIVESSTĀSTU SPOGULĪ

Spogulis - Latvijas mutvārdu vēsture. Red. Indulis Leinerts. Rīgā: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2001. 294 lp.

 

"Dzīvesstāstus uzlūkojam gan kā izziņas, gan arī kā sabiedrības dzīvībai svarīgu atjaunojamo vērtību avotu... Šo rakstu krājumu novietojam kā spoguli mūsu ceļā uz sevi, citiem un vienam pie otra." Šie citāti ņemti no Māras Zirnītes ievada. Par sakārtojumu un redakciju atbild Māra Zirnīte, mākslinieks - Visvaldis Asaris. Krājums tapis ar PBLA Kultūras fonda un Latvijas Zinātnes padomes atbalstu.

Latviešu likteņstāstu vākšana Latvijā sākusies 1988. gadā un daļa no tiem publicēti gan sērijā Via dolorosa, gan citos izdevumos. Amerikā dzīvojošo vecākās paaudzes latviešu dzīvesstāstus jau 1979 gadā sākusi vākt psīcholoģijas profesore Sandra Sebre (skat. JG 218:27-31, 45). Pēdējos desmit gados mutvārdu liecību vākšana izvērsusies plašumā, un tajā piedalās kā trimdas, tā Latvijas tautieši. No ASV šajā projektā īpaši aktīvi iesaistījusies Dr. Maija Hinkle, apmācot intervētājus, piedaloties dzīvesstāstu vākšanas ekspedīcijās Latvijā un stāstot par gūto pieredzi 3x3 nometnēs un citos forumos.

Krājumā Spogulis stāstīts par projekta pirmsākumiem un tālāko darbību. Tajā apkopoti savāktā materiāla izvērtējumi no dažādiem (antropoloģijas, vēstures, socioloģijas, feminisma, lingvistikas, psīcholoģijas, folkloristikas u.c.) skatu punktiem, kā arī īsi dzīvesstāstu fragmenti un interviju paraugi, ieskaitot sarunu ar Agati Nesauli, kuras angļu valodā sarakstītā grāmata A Woman in Amber sacēla lielu putekļu mākoni trimdas latviešu sabiedrībā. Krājumā ir četras galvenās nodaļas ar vairāku autoru rakstiem katrā: I. Modelis: avoti un interpretācija; II. Metode: kā tuvoties dzīvesstāstu analīzei; III. Izziņa: perspektīvas pēc mutvārdu vēstures semināra Mazirbē; IV. Neuzrakstītās vēstures avoti: intervijas, atmiņas, komentāri.

Rakstu autori nāk no ASV, Latvijas un vairākām citām Eiropas valstīm, garantējot viedokļu un interpretācijas dažādību un daudzpusību. Grāmatas beigās atrodam īsu biografisku izziņu par katru no 23 autoriem, kā arī to adreses iespējamai uzskatu un ierosinājumu apmaiņai. Kā minēts grāmatas raksturojumā (uz pēdējā vāka), Spogulis rāda Latvijas un ārzemju zinātnieku pieeju dzīvesstāstu jēgai.. Lieki teikt, ka krājumā atrodama interesanta lasāmviela katram, kas jelkad gudrojis par to, kādi tad mēs īstenībā esam, un kādēļ esam tādi. Grāmatu var iegādāties no Dr. Maijas Hinkles, 117 Northview Road, Ithaca, NY 14850, maijahinkle@hotmail.com.

 

Biruta Sūrmane

 

Biruta Sūrmane ir JG līdzredaktore.

Jaunā Gaita