Jaunā Gaita nr. 232, marts 2003

 

Daina Dagnija. Jāņu nakts Zemgales mežā.
2002. 180 x 150 cm. Eļļa uz audēkla.

 

Kādreizējā ņujorkiete, tagad atkal rīdziniece, gleznotāja Daina Dagnija dzimusi 1937. gadā Rīgā, Latvijas armijas virsnieku ģimenē. Pirmie bērnības gadi vadīti Mež-parkā, vasarās Numurmuižā. Skaistā Latvijas daba un cilvēki topošajā māksliniecē atstājuši dziļus iespaidus, tādēļ ceļš no trimdas patvēruma zemes Amerikas atpakaļ uz brīvo dzimteni bijis dabīgs viņas ilgu piepildījums. Dainai rūp Latvija. To var just vērojot viņas gleznas un kolāžas, to var dzirdēt klausoties viņas dzīves stāstā un viņas uzskatos par dzīv[ Amerikā un dzīvi jaunatgūtajā tēvzemē. Šo rūpi par savu zemi apstiprina Dainas nozīmīgākie gleznu cikli - Senču ezeri, Sieviete un govs, Kritušie un citi. Māksliniece glezno vērienīgi, lielos formātos, gandrīz visos darbos izteikts kāds saturs vai doma, kādēļ darbs radies. Dagnijas darbos bieži parādās kāds uzsvērts simbols, kāda sāpe, kas tiek atkārtoti lietoti kā gleznas kompozīcijas elementi, piemēram, ar galvu uz leju krustā sistais latviešu mocekļa tēls gleznu ciklā Kritušie.

Par savu mākslu māksliniece izsakās: Manas gieznas ir mans personīgs ceļojums, kas vedis mani pa dzīves kalniem un ielejām. Tās ir kā manu izjūtu pārdzīvojumu dienasgrāmata - izteikta dažādos stilos: no abstraktā ekspresionisma un dabas izjūtām sešdesmitajos gados, tad septiņdesmito gadu figurālam stilam - par sabiedrību un sievietes vietu tajā, astoņdesmito gadu sākumā dzīves problēmu tin garīgo meklējumu iespaidā radās „Sieviete un govs” cikls, kas atspoguļoja manus noskaņojumus un arī dzīves mūžīgos ritmus. Notikumi Latvijā astoņdesmito gadu beigās ierosināja” Kritušo” un „Senču ezeru” ciklus. Deviņdesmitajos gados atgriezos pie dabas ar darbiem - „Dabas spēki,” kas bieži atkal pilnīgi abstrakti. Paralēli glezniecībai esmu veidojusi savas dekoratīvās auduma kolāžas - manas fantāzijas tēlus. Tā pati autore nesen iznākušajā Amerikas Latviešu mākslinieku apvienības (ALMA) mākslinieku biogrāfiju almanahā.

Daina Dagnija studējusi glezniecību Kai-narda (Choinard) Institūtā Losandželosā, Mākslas savienības skolā Detroitā un Mākslas studentu līgā Ņujorkā.

Ievērojams ir Dainas solo izstāžu saraksts. Pēdējos gados māksliniece ražīgi strādājusi un reprezentējusies ar saviem darbiem Rīgas mākslas pasaulē. Viņai bijušas izstādes Arsenālā, Daugavas galerijā un Melngalvju namā, kā arī ASV sūtniecībā Rīgā. Iespaidīgs Dainas Dagnijas darbs tika izstādīts pagājušajā gadā plašajā Rudens izstādē.

 

Voldemārs Avens

 

Jaunā Gaita