< JG 231 Jaunā Gaita   JG 233 >
232vaaks.jpg (42592 bytes)

48. GADAGĀJUMS

2003. GADA MARTS

1. (232) NUMURS

Uldis Bērziņš ir vesels poēzijas kombināts. Viss, kam pieskaras Bērziņš - vai tā būtu dzeja, atdzeja no nezcik valodām, Bībeles tulkojums, sīka atsauksme par kolēģa darbu, - viss ražo elektrību. Turklāt kritiķi nemaz nespēj atšifrēt šīs enerģijas avotus, līdzstrāvu un maiņstrāvu attiecības.

Māris Čaklais (Karogs 2002, 11)

  Satura apraksts

S A T U R S
 

 
1     Māris Čaklais
2     DZEJA: Uldis Bērziņš
8     Aina Siksna. Žēlupīte
17     Ilona Salceviča. Mūsdienu latgaliešu rakstniecba
20     Anna Žīgure. Par Virzu un Ulmani
23     Juris Silenieks. Gotenhafenas elēģijas
24     Daina Dagnija. Jāņu nakts Zemgales mežā
30     Aija Priedīte-Janelsiņa. Dzīves maldi un jucekļi
34     Juris Zommers. Atzinība LATV vadītājiem
35     Ojārs Spārītis. Sakrālās kultūras attīstības ceļi
39     VĒSTURE: Franks Gordons. Neatsveŗams divkāršs nopelns
40     MĀKSLA:

       

    Anita Liepiņa. Kinorežisore Dzintra Geka

       

    Nikolajs Bulmanis. Rīgā novembrī 2002

       

    Voldemārs Avens. Par Dainu Dagniju

45         Alfs Rauda, Dienvidfrancijā
48         Uldis Grasis. Ejot Nākotnē
49     INTERVIJA: Uldis Grasis atbild Rolfam Ekmanim
55     KIBERKAMBARIS: Pasaki man, ko tu skaties, es pateikšu, ko tu domā
57     DAŽOS VĀRDOS
61     GRĀMATAS:
             Rolfs Ekmanis. Pirmreizējs darbs latviešu rakstniecbā
          Janīna Kursīte. Dzejas vārdnīca
       Ilmars Bastjānis-Krasts. Neatkarbas un patiesības spīts
          Dzintars Sodums. Blēžu romāns 1943-1944
             Benedikts Kalnačs. Karogs 2002, 7-12
             Rolfs Ekmanis. Paraugtulkojumi un pasaules aprite
          Latvian Literature Nr. 2
             Gundars Ķeniņš-Kings. Siltas pusdienas un izglītības polītika
          Aldis Purs. "The Price of Free Lunches: Making the Frontier Latvian in the Interwar Years."
             Gundars Ķeniņš-Kings. Noteicējas ir lielvalstis kaimiņos
          Journal of Baltic Studies (JBS). Winter 2002
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita