Jaunā Gaita nr. 232, marts 2003

 

Jāņa Bieriņa Piemiņas fonda 2003. gada laureāti Jānis Valdmanis (kreisā pusē) un Nikolajs Ozoliņš.

 

ATZINĪBA LATV VADĪTĀJIEM

 

Jāņa Bieriņa Piemiņas fonda (JBPF) valde par 2003. gada balvas saņēmējiem ir izvēlējusies latviešu kultūras dzīves dokumentācijas pasākuma LATV dibinātājus un vadītājus Jāni Valdmani un Nikolaju Ozoliņu.

Bezpeļņas pasākumu LATV (Latviešu Video Studija un Bibliotēka) izveidoja grupa entuziastu Jāņa Valdmaņa ierosmē 1979. gadā, kad tika sākta latviešu trimdas sabiedrības dzīves Kanadā dokumentēšana, kā arī videolenšu programmas sastādīšana. Darbs auga augumā. Un apmēram 10 gadus vēlāk Jānim piebiedrojās Nikolajs (Niks) Ozoliņš. Jānis atceras, ka nopietni iesaistīties šajā darbā inspirēja Baņutas Rubesas Varoņdarbu uzveduma filmēšana − drīzumā parādīsies filmas Varoņdarbi jauns, uzlabots, ar datoru pārstrādāts variants.

Kopš savas darbības sākuma, LATV ir filmējusi visus Kanadas dziesmu svētkus, arī ASV dziesmu svētkus Klīvlandē (Cleveland, 1997), pēdējo 10 gadu notikumus Gaŗezerā un svarīgākos sarīkojumus Hamiltonā un Toronto, piemēram, teātŗu uzvedumus, koncertus, skolu izlaidumus, 18. novembra aktus, literāros sarīkojumus − visur varēja redzēt LATV jakās ietērptos filmētājus. (Klīvlandē daudzi jautāja − vai tie no Latvijas? − Nē, no Hamiltonas!). LATV projektā iesaistīti arī citi − Guntis Loja, Ina Legzdiņa, Arvis Negraši (Negraschi), Ārija Reisberga, Miķelis Valdmanis. Grāmatvede − Geila (Gail) Ozoliņa.

Pats jaunākais LATV projekts − Amerikas latviešu dziesmu svētki Čikāgā (2002), kur pirmo reizi tiek lietoti diģitālie aparāti un daudzkameru filmēto uzvedumu montāžas izveidotas ar datoru palīdzību.

Videofilmu izveidošana ir prasīgs darbs. Jābūt techniskai pieredzei, vizuālai izjūtai un gribai ziedot kādas 40 stundas plašāko uzvedumu noformēšanai. LATV archīvi piepilda vairākas pārblīvētas istabas. Diemžēl, visu rūpīgi apstrādāt nekad nav bijis iespējams. Bieriņa fonda piešķīrums palīdzēs uzlabot techniskās sistēmas un varbūt atalgot dažus jauniešus steidzamiem montāžas darbiem.

Jānis Bieriņš bija ilggadīgs Jaunās Gaitas atbildīgā redaktora vietnieks. Kopš 1997. gada fondā ietilpst arī ziedojumi Laimoņa Zandberga piemiņai. Pēdējo trīs gadu balvas saņēmēji: dzejnieks Pēteris Cedriņš un profesori Valters Nollendorfs (literātūrzinātnieks) un Guntis Šmidchens (folklorists). Nākošais piešķīrums (tāpat kā šogad US $2000) paredzēts 2004.I. Kandidātu vārdus un motivāciju lūdzam sūtīt JG redakcijai: 23 Markland Drive, Toronto, ON, M9C 1M8, Canada.

 

Juris Zommers JBPF vārdā, Hamiltonā, Kanadā.

 

Gatavās Čikāgas Video Lentas

02-CI-ATKL    Svētku atklāšanas koncerts
02-CI-JAUN    Jaundeju skate
02-CI-KOPK    Kopkoŗa koncerts
02-CI-LOLI    
Lolitas brīnumputns − muzikālais teātris
02-CI-RAKS    Rakstnieku rīts
02-CI-TAUT   Tautas deju lieluzvedums
02-CI-VIRU    Vīru koŗa koncerts
02-CI-IZCI     Izcilo mākslinieku koncerts
02-CI-KAMK  
Kamēr koŗa koncerts

Drīzumā būs vēl citas. Visas lentas var dabūt arī Latvijas PAL sistēmā. Pasūtināt no: Latviešu Video Studija Kanadā, LATV c/o Hamiltonas Latviešu Biedrība 16 Queen St. N., Hamilton, ON, L8R 2P8 Canada. <latv@hwcn.org>. 

 

Jaunā Gaita