< JG 232 Jaunā Gaita   JG 234 >
Uzkliksēt, lai palielinātu!

48. GADAGĀJUMS

2003. GADA JŪNIJS

2.(233) NUMURS

beidz bēgt no Eiropas kultūras izpausmju plašumiem, jābeidz slēpties lokālā provinciālismā un jāsāk justies Eiropā kā mājās - nevis kā patversmē, kur dod un neko negaida atpakaļ, kur žēlo un tāpēc piedod kvalitātes trūkumus. Mēs esam un bijām Eiropā.

nis Stradiņš. Gēte un Baltija (Rīga: Nordik, 2003)

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Jānis Stradiņš
2     DZEJA:
             Marta Landmane
             Māris Melgalvs
             Uldis Bērziņš
8     Benita Veisberga. Eikalipts
23     Ilona Salceviča. Postmodernisms latgaliešu literātūrā
24     Vitauts Sīmanis. C 87
27     Rolfs Ekmanis. Piezīmes par literāriem sakariem
32     Gunārs Pļavkalns. Fauns divdesmitā gadsimtā. Anatols Immermanis
35     Maruta Voitkus-Lūkina. Ar dainu kamoliņu Austrālijas bušā
40     INTERVIJA: Ar Māri Sirmo sarunājas Ingrīda Bulmane
44     MĀKSLA:
             Vilnis Auziņš. Gaismasspēja. Helēna Hofmane un Dace Marga
             Laimonis Mieriņš. Acteku mākslas izstāde Londonā
             Par Vitautu Sīmani
             Par Gunāru Janaiti
             Par Lidiju Dombrovsku-Larsenu
             Lidija Dombrovska-Larsena. Viesuļvētras laikā
             Gunārs Janaitis. Zemgales zeme
             Sarma Muižniece-Liepiņa. Tēlnieka Ginta Grīnberga jaundarbi
52     KIBERKAMBARIS: Latvia's on board!
56     DAŽOS VĀRDOS
61     GRĀMATAS:
             Inta Ezergaile. Tic tikai neticīgie
         Voldemārs Avens. Piezvanīšu parīt. Dažādu laiku dzeja
             Juris Silenieks. Bet vai mīlestība ir pienākums?
         Indra Gubiņa. Pienākums nav mīlestība
             Edmunds Rusovs. Mūsu grāmatas
             Astra Roze. Starp gravitācijas punktiem
         Aina Zemdega. Mantojums
             Juris Silenieks. Mana zilās debess iztirgošana
         Sven Birkerts. My Sky Blue Trades
             Gundars Ķeniņš. Pārmaiņu raksturs Baltijas jūras telpā
         Jānis Krēsliņš, Larss Eriksons, Stīvens Mansbahs, Roberts Šveicers
         un Lennarts Pernstams, red. Baltija - jauns skatījums
             Rolfs Ekmanis. No antropokosmoloģijas līdz sovjetoloģijai
         Letonica. Galv. red. Elita Grosmane. 2000/2001
             Juris Neimanis. Komanda, ko nekomandē
         Gundars Ķeniņš-Kings ar līdzautoriem. Roku rokā - ātrāk, augstāk un stiprāk!
72     VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Vitauta Sīmana vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita