< JG 233 Jaunā Gaita   JG 235 >
JG234: septembris 2003

48. GADAGĀJUMS

2003. GADA SEPTEMBRIS

3. (234) NUMURS

Teikt apzinīgus melus, tai pašā laikā tiem patiesi ticot, aizmirst katru faktu, kas kļuvis neērts, un vēlāk, kad tas atkal nepieciešams, izvilkt to no aizmirstības tieši tik ilgam laikam, cik vajag, noliegt objektīvās īstenības eksistenci un tai pašā laikā paturēt prātā īstenību, ko noliedz - tas viss [pārvalstī] nepieciešami vajadzīgs(..) Partijas spraustais ideāls bija kaut kas milzīgs, baigs un mirdzošs - tērauda un betona pasaule ar kolosālām mašīnām un briesmīgiem ieročiem - karavīru un fanātiķu nācija, kas soļo absolūtā vienībā, domā vienas un tās pašas domas un izkliedz vienus un tos pašus saukļus, nemitīgi strādā, karo, triumfē, vajā noziedzniekus - trīssimt miljonu cilvēku ar vienu seju.

Džordžs Orvels (George Orwell).
1984
(1949). 1903-1950-2003

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

1     Džordžs Orvels
2     DZEJA:
             Rainers Maria Rilke
             Adams Zagajevskis
             Meja Svensone
       Lidija Šimkute
 8     Zinta Aistara. Déjà vu
10     Maruta Lietiņa Ray. Latviešu tautas vēstures avoti dainās
17     Aija Priedīte-Janelsiņa. Kā dāsna latvju sētas saimniece
18     Tadeušs Puisāns. Latviskā Dieva būtība
20     Aina Siksna. Rūdolfa Blaumana stāsts
22     Marianna Ieviņa. Valdemārs Ancītis - kalendārnieks
24     Maira Reinberga. Logs #42, Rudens
25     Rita Laima Bērziņa. Mīkstā staipīgā patiesība
30     VĒSTURE:
             Egīls Venters. Solžeņicins, ebreji un "citi"
             Valdonis Frickauss. Pirmais virspavēlnieks
40     KIBERKAMBARIS: Burvja amats profesiju klasifikatorā
43     MĀKSLA:
             Maija Meirāne. Par abstrakciju gleznotāju Mairu
             Maruta Lietiņa Ray. Par Ievu Tatarski
             Par Ulvi Albertu
             Ieva Tatarski. Kāršu rozes sapņo
             Ulvis Alberts. Imants Ziedonis Rīgā
             Laimonis Mieriņš. Ticiāns Britu Nacionālajā galerijā

50   

DAŽOS VĀRDOS
55     GRĀMATAS:
             Dzidra Purmale. Skumjumu caurauž miers
          Marta Landmane. Krustām šķērsām
             Ojārs Krātiņš. Improvizācija par senu tēmu
          Ivars Lindbergs. Noklīduša Torņakalna puikas dziesmiņas. Dzejas izlase
             Biruta Sūrmane. Mēs neesam savādāki
          Lanss, Ēriks. Debesu balsinātāji
             Lalita Muižniece. Labā saule un nīcības saule
          Vaira Vīķe-Freiberga. Trejādas saules. Meteoroloģiskā saule. Siltā saule
             Benedikts Kalnačs. Karogs 2003, 1-6
             Inta Ezergaile. Daži tulkojumi
             Rolfs Ekmanis. Quo Vadis, LL?
          Latvian Literature 3
             Franks Gordons. Atgādināt un izskaidrot
          Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas 1940-1991
          Latvijas Okupācijas muzejs. Gadagrāmata  2002.
             Juris Silenieks. Teiksma par mūsu veiksmīgāko namdari
          Māris Čaklais. Gaismas kungs jeb sāga par Gunaru Birkertu
             Gundars Ķeniņš Kings. Katram no lielā groza
          Journal of Baltic Studies (JBS). Summer 2003
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Haralda Norīša vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita