Jaunā Gaita nr. 234, septembris 2003

  

ATGĀDINĀT UN IZSKAIDROT

Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas / Latvia Under the Rule of the Soviet Union and National Socialist Germany: 1940-1991. Rīgā: Latvijas Okupācijas muzejs, 2002. 215 lpp.

Latvijas Okupācijas muzejs / The Museum of the Occupation of Latvia. Gadagrāmata / Yearbook 2002. Varas patvaļa / Power Unleashed. Rīga: Latvijas 50 gadu OMF, 2003. 450 lpp.

 

Okupācijas mūzejs Rīgā svin 10 gadu jubileju. Šī "iestādījuma" uzdevums un mērķis ir atgādināt tautai un pasaulei to, ko Latvija pārdzīvojusi zem PSRS un nacistiskās Vācijas varas (1940-1991) un izskaidrot jautājumus, kas rodas, pētot šīs zemes likteņgaitas totālitāro lielvaru spīlēs.

Par 2002. gadā izdoto Latvija zem Padomju... - ceļvedi latviešu un angļu valodā - varu tikai teikt - bravo! Viss priekšzīmīgs - gan saturs, gan izkārtojums. Novērstas neprecīzitātes, kas bija pieļautas 1998. gada latviešu-vācu variantā, formulējumi ir veiksmīgi, var pat teikt - gudrāki. Vārdu sakot, lielisks ieguldījums Latvijas tēla spodrināšanā.

Jācer, ka sekos arī šīs grāmatas izdevums krievu valodā. Okupācijas mūzeja "mērķa auditorijā" taču ietilpst arī Latvijā dzīvojošie krievvalodīgie cittautieši un tūristi no Krievijas.

Te nu vajadzīga zināma smalkjūtība, kuras trūkums izpaudies, manuprāt, Okupācijas mūzeja Gadagrāmatā 2002. Tur prof. Heinrichs Strods sniedz Latvijas komūnistiskās okupācijas laika latviešu-krievu valodas jēdzienu skaidrojumus. 51. lappusē ļoti trāpīgs ir skaidrojums jēdzienam Devītais maijs: LPSR otrreizējās okupācijas noslēguma diena. Lieliski! Toties pavisam negudrs (mīksti izsakoties) ir tai pašā lappusē skaidrojums vārdam Degvīns - Vodka: Daudzu krievu nacionālais dzēriens. Parasti dzēra no tējas glāzēm. To nu gan nevajadzēja rakstīt. Tas tikai kaitē Okupācijas mūzeja prestīžam un nāk par labu Latvijas nelabvēļiem.

Bet citādi Gadagrāmata 2002 ir izdevusies. Ļoti iespaidīgi ir šīs grāmatas vāki ar 1938.3.II nošauto Maskavas Valsts latviešu teātra Skatuve darbinieku attēliem. Satriecoša ir Nikolaja Ježova 1937.30.XI pilnīgi slepenā šifrētā telegramma Nr. 49990, kas ievadīja Padomju Savienībā dzīvojušo latviešu faktisko genocīdu.

Starp daudzajiem interesantajiem rakstiem gribētos īpaši atzīmēt Ulda Neiburga un Kaspara Zella apcerējumu "Sabiedrotie nacistiskās okupācijas laika latviešu presē (1941-1945)" un Aivara Strangas recenziju "Jaunākie pētījumi Latvijas ebrēju un antisemītisma vēsturē," kurā minēti spilgti fakti par daudzu Latvijas žīdu tautības iedzīvotāju uzkrītošo "prosovjetisko" nostāju Baigā gada sākumposmā (433-435). No otras puses Aivars Stranga citē (437) to, ko 1932. gadā rakstīja dzejnieks Leonīds Breikšs: pacelt kaujas zobenu un iznīdēt šīs zemes lāstu - žīdus.

Jā, viss, kas ir bijis... Okupācijas mūzeja izdevumu nopelns ir tas, ka tie patiesīgi informē sabiedrību par 50 gadu okupācijas priekšvēsturi, gaitu un sekām.

 

Franks Gordons

 

Mūsu līdzstrādnieks Franks Gordons ir OM Fonda loceklis.

Maskavas Valsts latviešu teātra Skatuve direktors, divi režisori, sešas aktrises un deviņi aktieri, kuŗus bez tiesas sprieduma nošāva Maskavas pievārtē Butovas poligonā 1938.3.II t.s. latviešu operācijas laikā. PSRS iekšlietu Tautas komisariāta nošaušanas aktu parakstīja M.I. Semjonovs, I.D. Bergs, I.J. Iljins.

Jaunā Gaita