Jaunā Gaita nr. 243, decembris 2005

 

Imants Auziņš

 

MINI MĪKLU

 

   Kas tas ir: sarkanajiem allaž par baltu, baltajiem − bieži par sarkanu?

   Letiņš! Latvija.

   Prāvs latviešu dzejnieku, rakstnieku pulks.

   Varbūt tu pats? Vai aizmirsi, ko gadu desmitiem par tevi teikuši, palaikam arī rakstījuši gan vieni, gan otri? Dažnedažādi likuši un liek saprast...

Tā mani šoziem sapnī izprašņāja. Spurojos pretī:

   Bet tad jau iznāk... sarkanbaltsarkans! Kā jau daudzi. Nemaz nepretendējot − Dievs, pasargi! − būt tas īstais un vienīgais nacionālā karoga krāsu iemiesojums...

   Tu laikam ceri, ka esi asprātīgs? Veltīgi. Tagad, kad lielā pacēlumā visi ceļam kom... − ptū! − kapitālismu...

... −  liecieties nu mierā! Es, piemēram, pašlaik krāju skices atmiņu ainu 3. grāmatai.

   Izvairība arī ir politika, brāl! Ja gribi būt pareizi saprasts, mālē labi biezi: kā tur sastindzē sals katru dzīvu asniņu nokoda, kā tur saldējuma un labu kurpju trūka, kā pēc desām un gaļas gaŗās rindās stāvējāt, kā – he-hē, pieņēmās resnumā dozētas patiesības literatūra, kā pareizi teicis tevis tā cienītais Miervaldis Birze.

   Paldies par atgādinājumu! Visādi ir bijis, visādi ir. Diemžēl nekāda patiesības saule vēl nav uzlēkusi pār mums... Protams, pūlamies, ir, kā toreiz teica, zināmi panākumi. Bet saki man vienu: Kāpēc man − un droši vien ne tikai man − tā pietrūkst viņu tajos dozētajos gados? Tādu, kādi viņi bija, spēja, uzdrīkstējās būt. Ne tikai tuvinieki, tuvākie draugi, bet daudzi − rakstnieki, darbabiedri...

   Uzvārdus, uzvārdus!

   Monta Kroma, Alberts Jansons, Ojārs, Ārija, Visvaldis Lāms, Miervaldis Birze, Regīna Ezera, − vēl un vēl. Lida, Viktors, nu jau arī Māris... Ja Aizsaulē literāru izdevumu nav, tad taisni viņš tur varētu ko līdzēt.

   Kāpēc tu mēģini ironizēt?

   Lai reizēm neiegaudotos. Tu taču zini: rakstniekam jāiespēj saviļņot citus, pašam turoties cietam kā klintij... Vai tas nav lielākais no labas literatūras, spriegas dzejas noslēpumiem?

   Tad stāsti par viņiem!

Atmostos. Pabrīnos, ka skarbo izprašņātāju nemanot biju sācis ar „tu” uzrunāt. Tad jau gluži svešinieks viņš nav.

Diezin kādēļ šorīt atcerē pirmais nāk pretī lietuviešu literatūras tulkotājs Alfons Sukovskis. Nedaudz iepazīts jaunībā, kopīgajās darba gaitās Literatūrā un Mākslā (1959.VIII - 1962.IX). Jūtu, ka viņš grib kādu to gadu stāstu atgādināt. Kuŗu?

Tveŗu bagātu ziņu pilno Latviešu rakstniecību biogrāfijās. Tā man bieži palīdzējusi, palīdzēs arī šoreiz atsvaidzināt miņā neparastā cilvēka tēlu.

Ir! Mīļie, bet viņš taču veselu lietuviešu literatūras bibliotēku latviskojis − pasakas, klasiku, 20. gadsimta prozu! Ja atmiņa neviļ, tulkojis vairāk nekā simts grāmatu. Apmēram pusgadsimtu bijis brāļu tautu literatūru darbīgās draudzības dispečers.

Saucu talkā sapnī sastapto Zinīgo:

   Bez Alfona Sukovska veikuma mēs taču par saviem brāļiem neko daudz vairāk nezinātu kā par albāņiem vai korejiešiem... Vai tāda ir tā jaunā, tā teikt, pilnmetrāžas patiesība, ja citus līdzīgus dispečerus izziņas grāmatās grūti atrast?

   Nepārspīlē, nepārspīlē. Visu aptvert grūti. Bez tam − tas Alfons tomēr tulkotājs, pats nerakstīja.

   Rakstīja! Simtiem rakstu par lietuviešu literatūru Latvijas presē un grāmatās, simtiem − par latviešu literatūru Lietuvā!

   Nu, to varētu žurnālistikas kontā ierakstīt.

   Diezin vai. Šajā jomā viņš bija staigājoša enciklopēdija. Ne tikai informēja − skaidroja, vērtēja. Kas tas ir? − Labi, nestrīdēsimies, man taisnība, − kā teica mana jaunākā meita bērnībā... Bet nav daudzu citu, kuŗi gan tulkoja, atdzejoja, gan rakstīja paši. Lūk, jauki, ka Biogrāfijās atrodu ziņas par Viktoru fon Andrejanovu, Blaumaņa laikabiedru, bet nav ne vārda par Viktoru Andrejevu, mūsu laikabiedru...

Zinīgais jautrojas gluži atklāti:

   Pareizi, pareizi! Nesen bija otrādi: piemēram, „Latvijas padomju enciklopēdijā” fon Andrejanova nav, toties ir vismaz ducis Andrejevu, vajadzīgu un ne visai... Arī tavs Viktors ir.

   Lidijas Ždanovas arī nav, − īgstu. − Bet es šajā grāmatā par viņiem stāstu.

   Stāsti vesels! Re, tajā enciklopēdijā ir pusducis Ždanovu, pilsētu ieskaitot. Par Lidu tur melns uz balta rakstīts.

   Bet vai tad nevar tā, lai būtu ziņas gan par fon Andrejanovu, gan Andrejevu un citiem?

   Esi nu gan nesapratelis. Tekošais moments...

Neviļus atvēzējos ar paprāvo grāmatu, Zinīgais izkūp kā nebijis.

Tekošais moments... žurnālists... Atcerējos! Lūk ko tāldienās pastāstīja Alfons Sukovskis.

1940. gada vasarā, kad Augusta Kirhenšteina vadītā delegācija devusies uz Maskavu lūgt, lai uzņem Savienībā, Alfs bijis žurnālists. Kas un kā tur notika, tas sen zināms. Bet nav gadījies lasīt par delegācijas atceļu no Maskavas.

   Visās stacijās sagaidītāju pulki, mītiņi. Kirhenšteins saka piemērotas runas, tikai beigās allaž piebilst: − Mums būs sava diplomātija un armija!

Bet ir augstāki kontrolētāji, tiem tas nepavisam nepatīk. Ko darīt? Ministru prezidents taču. Tā sakot, brīvā un neatkarīgā padomju republikā. Nerausi taču nost no tribīnes. Pagudrojuši, tad pie Kirhenšteina devies čekas vīrs: tā un tā, viss tīri labi, te jau tādas mazas pilsētas, bet Rīgā − tur nu runas tekstam jābūt precīzi uzrakstītam. Mēs te jums visu sagatavojām, atliek nolasīt. Tā būs labāk gan jums, gan mums. Kirhenšteins pretī nespurojas. Rīgā vārds vārdā pūlim nolasa čekas doto runu, saloka to, tad saka:

   Vēl es gribētu piebilst no savas puses: mums būs sava diplomātija un armija!

Anekdote? Diezin vai.

Lai būtu kā būdams, šie pēdējie vārdi jauno dzejnieku vidū kļuva par tādu kā spārnotu teicienu dažādās situācijās. Arī pārrunājot Latvijas pusvalstiskuma līkločus.

Gudri vīri vēlāk teikuši un rakstījuši, ka iekšpolitiski tā bijusi Staļina lielākā kļūda: atstāt republikām šo pusvalstiskumu. Protams, no staļinisma viedokļa. Ārpolitikā kā lielāko likstu min citu: Staļins kaŗa laikā parādījis Ivanam Eiropu un Eiropai − Ivanu.

Mūsu Jānim, kaimiņu Jonam vai Juhanam, kaŗa viesuļvētras ierautiem abās miljonu armijās, Eiropa jau pirms tam nebija sveša, un viņi nebija svešinieki Eiropai. Pasaulē atzītās Eiropas valstīs dzīvojuši, strādājuši, daudzi dzimuši savā neatkarīgajā Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā.

Un vai tad Haimam, lai kuŗā zemē viņš būtu dzīvojis, Eiropa bija sveša, un viņš − Eiropā nezināms?

Turpat līdzās citi Eiropas pazinēji un Eiropā pazīstamie: darba klaušās aizdzītie, no nāves nometnēm izglābtie vai brīnumainā kārtā izglābušies, kādi pulciņi pat Francijas, Itālijas vai citu Eiropas zemju antihitleriskajā pretošanās kustībā paguvuši piedalīties. Jau 50. gados visi dzīvi palikušie, trimdā nedevušies vai neaizdzītie sastapās Latvijā, tāpat kā citur, ar citu milzu straumi − no staļiniskajiem lēģeriem, izsūtījumiem, trimdām. Daudzi − arī bijušie pretinieki − satikās vienā pagastā, pilsētiņā, Rīgā, vienā darbavietā, mācību iestādē, kultūras pasākumā, bērēs, apkūlībās, pie Jāņu ugunskura, kāzās, kristībās −

   Mums būs sava...

Zināms, nebija. Pie reizes par notiekošo brīnījās vieni, šķendējās otri, nolamājās trešie, bet arvien biežāk raustīja plecus visi kopā. Kaŗa, pēckaŗa naids, niknums, savstarpējās atriebtalkas turpināja izplēnēt. Kas spēja un gribēja, arvien skaidrāk saprata lielvaru asiņaino lomu miljonu, arī latviešu, nebijušajās drāmās un traģēdijās; ciemu, mazpilsētu mikrovidēs bieži vien nebija noslēpums, kuŗiem no dažādajās pusēs stāvējušajiem bijušas, kā cilvēki joprojām zina teikt, „rokas asinīs.” Taču daudzi no viņiem jau bija krituši kaŗa un pēckaŗa kaujās un sadursmēs, citi bez tiesas un taisnības nošauti kopā ar nevainīgo pulku kaŗa gadu masu terrorā, trešie tāpat nogalināti, pēckaŗa tiesām plosoties, kad neticīgie, barbariskie soģi gribot negribot atstāja Dieva ziņā izšķirot, kuŗi no nošautajiem vai pakārtajiem patiesi to pelnījuši, kuŗi ne... Dzīvi palikušie vaininieki – visās pusēs, precīzāk, visās trešdaļās (padomju, vācu, latviešu, cik nu tādā elles katlā tur iespējams kuŗumēr strikti visus sadalīt...) − parasti gan neatgriezās savā dzimtajā pagastā, pilsētiņā, vai viņus tur nepieņēma − tieši vai netieši. Netieši − tajā ziņā, ka viņi pārāk labi juta nelabvēlīgo gaisotni (iespējami saudzīgi izsakoties).

Cik vainīgo atrada patvērumu citās zemēs, šķiet, joprojām nav skaidrības.

Šā vai tā, pēc tādām nebijušām lavīnām postažas pietika arī Latvijā. Retumis tā izlauzās sadursmēs, dzirdēts arī par dažu slepkavību. Lieki runāt par asu vārdu apmaiņu, strīdiem, pagātnē aizgrimstošu attiecību skaidrošanu, sevišķi, kad vodka vai kādas grāvja vaimanas sakāpušas galvā...

Taču vienīgā uzvarētāja − dzīve darīja savu.

Nav tādas statistikas, cik daudzi bijušo pretinieku bērni apprecējās un sagādāja to prieku opīšiem plinšu vietā auklēt kopīgus mazbērnus, bet droši vien tā būtu iespaidīga. Arvien retāk bija dzirdamas dziesmas Lai tas, kuŗš grib mūs jūgā dzīt, / Ar lodi pierē krīt![1] vai Šautene un vecā pīpe / Vienmēr līdzi man![2] Jau mūsu jaunībā tās kaunīgi pakāpās maliņā Aijā žūžū, lāča bērnu... priekšā.

Ja neticat, pārbaudiet savus un savu tuvāko draugu un savu sievu radurakstus!

Neba tas vien, protams.

70. gados vecā varas mašīna − pieremontēta, piekrāsota, ar naftas dolāriem benzīna vietā − arvien atklātāk tiecās sevi ieskapēt par to cerīgāko un mūsdienīgāko braucamo; no akačiem šad tad galvas izbāza jaunstaļinisma purva dzimumi, tie izrādījās spējīgi pat vairoties, pašatražoties sadugušajā gaisotnē.

Man joprojām liekas gana pareiza to gadu apjausma: jaunie draudi, pārtautošanas briesmas, šovinisma uzliesmojumi līdzās vai tālumā, kam sarunās jau agri prognozējām virzību uz kādā jaunām fašisma formām, negribot veicināja sašķelto vai sašķēlušos tautas daļu tuvināšanos, vienotību.

Bez augošas vienotības, manuprāt, nekāda atmoda un janvāra barikādes nebūtu iespējamas.

Un pēdējā no lielajām piemēru kopām.

Neaptveŗami strauji auga lielās pilsētas, kā sēnes pēc lietus sadīga jaunas lielvalsts plašumos; miljoni apguva jaunas specialitātes, augstāko izglītību. Tapa cita sabiedrība, kuŗu vairs nevarēja vadīt un valdīt ar vienpartijas saukļiem, mītiņrunām, pompozajiem rituāliem.

Kas tad palika varas spicei?

Palaikam uzpūst dziestošās baiļu, bažu oglītes; brīdināt, biedināt tos, kuŗi, viņasprāt, kāpj pār ilksi vai pūlas tikt vaļā no laužņiem mutē; nav jau gluži deficīts arī vietas lēģeŗos, psichiatriskajās slimnīcās; var taču izraidīt no zemes tos, kuŗiem tā vēl nešķiet paradīzes uzgaidāmā telpa − Bet īstā ir, bija, būs maizes pātaga! Ar to iespējams nodrošināt pērienu pietiekami plašiem pulkiem un pulciņiem kaut katru sestdienas vakariņu... Jo gandrīz visi taču ir saimnieciski, juridiski un kā tur vēl atkarīgi!

Maizes pātaga − ar nāvesasiem dzelkšņiem piedevām − galu galā bija galvenā miljonu valdītāja arī baraku laikmetā visās debespusēs. 70. gados zināma īpatnība bija tā, ka maizes pātaga un arī visparastākā pātaga (tūdaļ mazliet atcerēsimies arī to!), guvusi kādu nebūt likuma svētību, maigākām bārkstīm papušķota, tika krietni vien augstākā godā.

citādi lai to tautu (sa)valda?! Ne tikai disidentus.

Tur lieti der arī parasta pātaga. Nemierīgā jaunatne, visādi tur bītņiki, hipiji, inteliģentie hunveibini, armiju kā īsto māti pietiekami nemīlošie, aizliegtu rakstu izplatītāji, dzērājtraktoristi, − vai nu visus var uzskaitīt! Tur savu reizi var līdzēt milicija, kārtības sargi, priekšnieks ar smagāku roku. Gan jau atradīs piemērotāko paņēmienu, kā pārmācīt lecīgos.

Un atrada.

Atceros savu pārsteigumu 70. gadu izskaņā, dzirdot mīļajos tēvzemes laukos par jaunākajiem izgudrojumiem disciplīnas nodrošināšanā:

   Vīri tādus nemierīgākus apreibušos aizved un atstāj patālā mežā. Kamēr izguļas, kamēr atkuļas mājās, skaidrs kā avota ūdens.

Tas vēl, tā sakot, robusto lauku joku ietvaros gandrīz.

Dzeršanas sērga tiešām aug augumā no spices līdz pašām dzīlēm. Un ko tad darīt nabaga priekšniekiem − ālējas, posta visu darbu, kavē plāna izpildi − vai Goda rakstus vien dāļāt?

Bet tie ir tikai ziediņi.

   Jaunais priekšnieks bargs. Pasauc palīgos kārtības sargus un stiepj nepaklausīgos uz grantsbedrēm; tur nopeŗ.

   Nopeŗ?! Kā muižas laikos?! Un neviens nesūdzas?!

   Ko ta sūdzēsies... vienmēr kāda vaina tiks pierādīta: pretojies kārtības sargiem vai kā citādi.

Še tev, iepūt!

Vai nu man, rīdziniekam klājās par ko līdzīgu brīnīties? Gadu gadiem gana daudz bija dzirdēts par dažādu varasvīru, kārtības sargātāju patvaļu; retumis − ne tikai Latvijā − izlauzās pat šausminošas ziņas presē par spīdzināšanām milicijas nodaļās, par nevainīgu cilvēku bojāeju. Krietni biežāk varēja dzirdēt un lasīt par cilvēku pazemošanu, naudas izspiešanu par citu grēkiem u.t.jpr.

Prozisti tajos gados gluži atklāti mēdza pasūdzēties, ka dzejniekiem tomēr vieglāk. Pat nevaldāmais Visvaldis Lāms teica:

   Dzejnieks var daudz pateikt tēlos, prozā vajadzīgas reālas detaļas, notikumi, likteņi, situācijas. Pamēģini, kad to nedrīkst un šito nav ieteicams...

Protams. Turklāt − cik romānu, cik gaŗstāstu atvilktnei sarakstīsi? Bet daži duči dzejoļu, kaut simti, parasti labāk pārziemo.

Taču tā nav visa patiesība.

Arī dzejā allaž ir veseli atzari, kas laužas pretišķību mudžeklī, mēģina raisīt cietākos mezglus, un tā nebūt nav tikai publicistiskā vai ironiskā dzeja. Iespēju robežās esmu mēģinājis to parādīt savā ārpuskrājumu dzejas izlasē Bijība (2003).

70. gadi, patiesībā visa piecpadsmitgade līdz Mihaila Gorbačova sāktajai pārbūvei dzejā nekādi nav sastindzes gadi. Jaunas strāvas arvien jūtamākas sabiedrībā, tās uztveŗ un veicina dzeja, labākā literatūras daļa. Dzejā aug daudzveidīgas, palaikam visai sarežģītas cilvēka pasaules.

Spriegums, šis dzejas krusttēvs, nekur nav pazudis.

Pieņemas spēkā jaunu un pajaunu rakstnieku pulks.

Pārdzīvotais un pieredzētais tiecas pārvarēt aizsprostus.

   Tas viss bija mūsos iekšā kā spridzeklītis ar pievienotu pulksteņa mehānismu, kas tikšķēdams urdīja... − tā Gunārs Priede vienā no savām pēdējām publikācijām.[3]

Jānis Škapars raksta:

   O. Vācietis, I. Ziedonis, R. Ezera, G. Priede, Ē. Vilks, V. Belševica, I. Auziņš, V. Lāms, A. Skalbe − es varētu saukt vārdā vēl un vēl − tie bija talantīgi, aktīvi rakstoši, tautā iemīlēti un populāri rakstnieki. Literatūras procesu virzošs un dinamizējošs spēks. Jauna strāva latviešu kultūrā.[4]

Šajā grāmatā man nāksies šo sarakstu krietni papildināt; tam ir sakars ar augošām pretrunām mūsu pašu vidē. Te piebilstams vienīgi tas, ka, paldies Dievam, vairums nezaudēja humora izjūtu, gan cildinājumus, gan bargus strostējumus dzirdot. Skaidri to parāda viena no mūsmāju populārākajām anekdotēm, kuŗas pamatā patiess gadījums.

... Maskavas Centrālajā literātu namā kāda apspriede par latviešu literatūru. Laikam gana svarīga, jo no Rīgas ieradusies arī vadošu biedru grupiņa. Bet laikam arī Mihaila Bulgakova Volands tepat klīst − šis jau ir tas Meistarā un Margaritā aprakstītais nams − gadās neliels misēklis. Proti, tur allaž var satikt ilgi neredzētus draugus no kalnu vai stepju, purvu vai taigas zemēm. Kā gan netukšosi kādu glāzi? Bet skaistajā zālītē saulīte tā silda, tā silda, un kolēģis mazliet iesnaužas...

Rīgā viņu izsauc pats Lielās mājas ideoloģiskais sekretārs Imants Andersons. Strostējumu beidz ar vārdiem:

   Biedri, ņemiet vērā, ka arī talantīgi cilvēki var nodzerties!

Strostētais nāk ārā starodams:

   Viņš mani nosauca par talantīgu! Viņš mani nosauca par talantīgu!

... Cita anekdotiska aina.

70. gadu otrajā pusē valdīšana, varbūt maķenīt pagurusi cīkstiņos ar rakstniekiem, pīckas vietā biežāk piedāvāja pīrādziņu. Kā jau Brežņevtēva laikos, pār daudziem nolija ordeņu un balvu lietus. Atkal cēla Tautas dzejnieka godā. Bet mums Dzejas sekcijas prezidijā jau labu laiku bija skeptiska attieksme pret šiem pagātnes reliktiem. Ierosinājām no tiem atteikties. Mans visnotaļ pieklājīgais formulējums bija šāds: tie tituli radušies asu cīņu un sadursmju laikmetā; šodien tiem nav pamata. Ierosinām kā pēdējam piešķirt šo titulu Ojāram Vācietim un vairs šo tradiciju neturpināt. Protams, turpināja.

Pēteris Pētersons Benjamiņu nama gaitenī smej savu skaļāko smieklu un vēsta:

  Mēs gribējām arī Imantu Auziņu virzīt Tautas dzejnieka titulam, bet viņš ierosinājis šo titulu atcelt!

Paies nieka desmit gadi, un rakstnieku kopsapulce vienbalsīgi aicinās turpmāk atteikties no dažādu titulu un goda nosaukumu piešķiršanas.

Kā tad topošās ievirzes literatūrā vērtēja augstākā republikas vadība jau 60. gadu otrajā pusē? Atkal der ielāgot J. Škapara secinājumu, jo viņš visbiežāk un vistiešāk saskārās ar Lielo māju:

   A. Vosa oficiālajos traktātos „jaunā strāva,” it īpaši tās radikālākais spārns ar O. Vācieti priekšgalā ideoloģiski bija nestabili, inficēti ar Rietumiem un buržuāziskā nacionālisma idejām, tādēļ pāraudzināmi...[5]

Laika gaitā kaut kas mainījās, bet allaž valdīšanas acīs jaunās literatūras audzes vairāk vai mazāk palika hunveibini, frondisti. Vai brīnums, ja pat pašu darbinieki − Haralds Priedītis un Jānis Škapars Latvijas KP CK otrā (bet varbūt faktiski pirmā?) sekretāra Nikolaja Beluhas vērtējumā bija pūstošie inteliģenti[6]...

Šīs atsauces nepieciešamas, lai precīzāk saprastu tālākos notikumus, lai vismaz nebrīnītos par augošajiem konfliktiem un neiedomātos, ka šie vai citi kuratori, starpnieki par varēm vēlējās žmiegt latviešu rakstniecību. Piemēram, Jānis Skapars izrādījās talantīgāks politiķis, kopdarbu virzītājs nekā visi viņa komandētāji. Kritis nežēlastībā, zaudējis Literatūras un Mākslas galvenā redaktora posteni, darbu viņš atrada RS − kļuva par kritikas konsultantu.

Gluži necils amats, taču Māris Čaklais gaišredzīgi pazobojās:

  Ja Škaparam ir atbalsta punkts, viņš drīz vien sagriezīs visu ar kājām gaisā!

Un sagrieza. Atmodas gados Benjamiņu nams − lielā mērā arī ar J. Škapara pūlēm − kļuva par vienu no pārmaiņu centriem.

Bet tas notiks jau citā apakšlaikmetā.

Pagaidām nāk rudentiņis, nāk barga ziema 1970. gadā.

Kādu dienu notiek kas neticams − man piezvana LKP CK Kultūras nodaļas vadītāja vietnieks Haralds Priedītis un vaicā:

   Vai mēs nevarētu pēc minūtēm desmit satikties pie jums dzīvoklī? Jāaprunājas... Esmu tepat pie Vizmas Belševicas.

Kāpēc ne? Neticami tas šķiet tādēļ, ka jau gadiem dzīvojam blakusmājās, mūsu meitas draudzējas un spēlējas vienā pagalmā, bet nekad neesam tikušies dzīvoklī. Šī izrādīsies vienīgā reize.

   Biju pie Vizmas. Ar puķēm un šampanieti... Gribējās cilvēcīgi aprunāties par to viņas dzejojumu Indriķa Hronikas sakarā. Bet viņa saka: tas darbs tiešām nav draudzīgs sociālismam.

Ciemiņš rādās patiesi sarūgtināts.

Pats par sevi tas ir neparasts gājiens. Neiedomājams vēl pirms gadiem desmit, kur nu piecpadsmit vai divdesmit! Mana pirmā doma: tātad vismaz daļa Lielajā mājā gribētu ap dzejojumu sākušos skandālu pieklusināt, iekļaut parastajā, tāpat gana skarbajā vērtējumu gultnē. Kampaņai pret Vizmu maz atbalstītāju. Kur nu vēl emigrācija, varbūt pat citzemju prese! Un vai Maskavai tāds troksnis šobrīd vajadzīgs − pēc tanku saceltā trokšņa Prāgā?

   Vai nu maz ko polēmikas karstumā pasaka... Un arī sociālisms pasaulē dažādi saprasts. Staļina laiks... Ķīna... Eiropa...

Protams, to visu H. Priedītis zina.

Vai būtu sarūgtinājusi, tā sakot, misijas neveiksme? (Diezin vai bez kāda atbalsta viņš uz savu galvu būtu ko tādu uzsācis). Vai satriecis Vizmas skarbais tiešums? Neiespēja rast kādu kompromisu? Kādu? Cerēt, ka dzejniece kaut formāli atzīs savu vainas daļu? Tad viņi nepazīst Vizmu!

   Vizma ir dzejniece. Un vispār jau tajā dzejojumā nav ne sīkākā vārda par sociālismu.

   Jā, bet tie mājieni... Un par savu tautu − nodevēji vien!

   Mājieni lai satrauc vainīgos. Kāpēc gan neatcerēties krustnešus, Ivanu Bargo, Pēteri Pirmo, visādus vācu, poļu laikus? Dzejojuma situācija un personāžs ir pilnīgi konkrēts. Ne Vizma tur runā, bet chronists, kuŗu plosa sirdsapziņa... − saku apmēram to pašu, ko tuvākajos gados vairākkārt teikšu un rakstīšu.

   Nu gluži tā jau nu nav, − ciemiņš pēc stundas atvadās tikpat sarūgtināts.

Ko vēl piebilst? Visai līdzīgi tie viedokļi sadūrās par prāvu vēstures tēlu dzejas daļu.

Vadošajām aprindām, kā tolaik sāka Maskavā sevi dēvēt varas spice, būtībā nebija pārliecinošu argumentu, kas tad īsti tur ir aplams, nepatiess. Atlika kaut ko apgalvot savā politiskajā žargonā.

Haralds Priedītis, redzams, meklēja kādu cilvēcīgāku izeju.

Ne tikai tajā reizē tas izrādījās neiespējami. Uzbrukumi Vizmai turpinājās, tad gadus sešus pūlējās nodot viņas vārdu aizmirstībai.

... Kad kārtējo reizi tikāmies ar Vizmu, teicu: veltīgi tu par to sociālismu − kāds tavam Indriķim sakars ar sociālismu?

   Lai zina! Lai dzird! − tā Vizma. − Ar puķēm un šampanieti...

Īsi pastāstīju par sarunu.

Ja atmiņa neviļ, tās puķes bijušas rozes.

Atceroties, pārlasot piezīmes, skices, vēstules, citu atmiņstāstījumus, preses materiālus, grāmatas, jāsecina, ka daudz kas par to laiku vēl nav pateikts. Gana interesants, dažkārt arī svarīgs.

Gandrīz neticami, ka vismaz līdz 70. gadu vidum turpinājās visai vienota literāro vērtību aizstāvība. Otrkārt, tie ir spriegas jaunrades gadi ne tikai dzejā. Dzejoļi, balādes, poēmas dabiski auga no atšķirīgajiem likteņceļiem, bet arī no vesela laikmeta spriedzes, lūzumiem, nepārvarētiem sastrēgu sārņiem (Rainis).

Drāmatiski un laimīgi jaunrades gadi.

Spraunas tautumeitas un braši tautudēli, izauguši tolaik vēl neprivatizētajos bērnudārzos vai padomju zelta jaunatnes piena un medus upju krastos, dažs arī no skaistām labklājības zemēm laimīgi atgriezies tēvzemē, palaikam ar treknu marķieri švīkā tās desmitgades: „sociālistiskais reālisms”, „ienaidnieka tēls”; citi mudina sarkt kā bietēm par tajos gados rakstīto.

Pareizi − sarksim! Nosarktspējīgs cilvēks nenoliedzami tuvojas sarkanbaltsarkanajām krāsām.

Domājams, ka pietiek, par ko sarkt arī šodien − sākot ar nozagto valsti un izmirstošo tautu: atkal varam vienoties sarkanbaltsarkanībā!

Ko piebilst par toreizējām mūžiezemiešu audzēm?

Varbūt tikdaudz, ka viņi bija dažādi, tāpat kā šodienas cilvēki. Vēl to, ka vairumam jau mantojumā nesenais laikmets bija atstājis dažādu varu saraktos masu kapus, lielvaru iešūpotus un tikai nesen apturētus masu represiju viļņus, nereti savstarpēju sašķeltību, dažkārt arī naidu.

Šī grāmata autora pieredzes ietvaros stāsta par to, ko darīja vai nedarīja visai daudzi rakstnieki, lai jauna vienotība radītu jaunu laikmetu, kas cerīgāks arī Latvijai.

Diezin kādēļ atkal bieži atceros 1971. gadā latviešu strēlnieku traģisko cīņu vietās Ukrainā rakstītās rindas:

Naktī nenāk miegs, pusautomātiski domās virknējas Draidena atdzejojuma rindas:

Līdz beigām tiek zaudēts bez mēra!

Tu dzenies pa pēdām zvēram.

Ir mīlā vīlis ikviens,

Reiz lauzts tiek karstākais zvērests.

Viens labums: viss paies un beigsies,

Un, veco laikmetu mainot,

Cits laiks pāri pasaulei steigsies. [7]

Zibeņo. Nogrand pērkons. Tad vēl grāviens, trešais, ceturtais. Līst.

Tur tačanka drāžas tālāk. Tur cits laiks nāk pār pasauli.


Vizma Belševica

Ulda Zemzara zīm.

 

V ē r e s

 

[1] „Reiz cēlās strēlnieks sarkanais” (Friča Rokpeļņa vārdi, Jāņa Ozoliņa mūzika) − populāra Sarkanarmijas latviešu gvardu dziesma.

[2] Populāra Latviešu leģiona kaŗavīru dziesma.

[3] Grāmatas aizkulises. Apceres, dokumenti, intervijas, atmiņas. Sast. Rita Luginska, Saulcerīte Viese. Rīgā: Sol Vita, 2002. 104. lpp.

[4] Visums, sirds un tāpat... Grāmata par Ojāru Vācieti. Rīgā: Karogs, 1993. 396. lpp.

[5,6] Turpat, 397.-398. lpp.; 399. lpp.

[7] Imants Auziņš. Mājas pulcējas baros. Tēlojumi, miniatūras, skices. Rīgā: Liesma, 1974. 204.-205. lpp

 

 

Dzejnieka, literatūrkritiķa un esejista Imanta Auziņa kontā ir turpat 30 grāmatu, 2/3 no tām ir dzejgrāmatas, pārējās − tēlojumu un apceŗu kopojumi. Arī atdzejotājs, visvairāk no krievu valodas (Krilovs, Ļermontovs, Bloks, Cvetajeva u.c). JG lasītāji pirmoreiz iepazīstināti ar Auziņa dzejoļiem 67. numurā (1968).

 

 

 

Jaunā Gaita