< JG 242 Jaunā Gaita   JG 244 >

  50. GADAGĀJUMS

  2005. GADA DECEMBRIS

  4. (243) NUMURS 

Lai cik neticami tas arī neizklausītos, dūdieviņš un augšāmceltais pagātnes rēgs Indriķis Latvietis lingvistiskajā telpā bija kļuvuši par nopietnu un bīstamu totalitārās varas konkurentu! Vara saprata, ka Belševica nepieder un nepiederēs daudzgalvainajam vēstures falsificētāju pulkam, jo viņas valodas stāja bija viņas pašas stāja - runāt un rakstīt tīrā, skaidrā valodā, saukt lietas vārdos.

Liāna Langa
Kultūras Forums 2005, 30

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Liana Langa
2     DZEJA: Vizma Belševica
8     Franks Gordons. Vai Dieviņ, Vizma Belševica!
11     Benita Veisberga. Pieraksti
15     Imants Auziņš. Mini mīklu
  ATMIŅAS:
   21          Uldis Bērziņš. Ko iedomāt, ko vēlēties?
23          Marianna Ieviņa. Atmiņas par Aleksandru Pelēci
   25          Astrīda Straumane. Eslingenas latviešu ģimnazija
  27     INTERVIJA: Vizma Belševica atbild Rolfam Ekmanim
 29          Rolfs Ekmanis. Vizma Belševica Bavārijas Alpos
    31          Vizma Belševica. Ap to mirkli, ap skatienu vienu
  34     Uldis Bērziņš. Ar memuāriem vienmēr ir tā -
   MĀKSLA:
  30          Gvido Kajons. Ielas skats Rīgā. 20.gs. beigās
  35          Laimonis Mieriņš. Vasarīgi Rīgas mākslas pasaules iespaidi
   37          Voldemārs Avens. Pārbūvētā MoMA
  39          Ulvis Alberts. Ielas skats Rīgā. 1998
 40          Ilze Nāgela. Ar pērlēm bez rozā
 41          Irēna Bužinska. Ilzes Nāgelas ziedu gleznojumi
 43          R.E. Par Ulvi Albertu un Gvido Kajonu
  44          Guntis Šmidchens. Kāds būs nākošais tēls?
46     JG 50: Vaira Vīķe-Freiberga, Juris Kronbergs, Aina Siksna
48     KIBERKAMBARIS: Ko sakām par demokrātiju?
50     I.B., A.R., B.S., L.Z., J.K., R.E.: DAŽOS VĀRDOS
     GRĀMATAS:
  55          Sarma Muižniece Liepiņa. Baltais vilks Amerikā
            Jānis Baltvilks. The Skylark Will Come. Poems 1990-2002
  56          Juris Silenieks. Krimiķis viņpus krimiķiem
            Andris Kolbergs. Don't call me, don't look for me
  57          Aina Siksna. Anšlavs Eglītis par sevi
            Anšlava Eglīša dienasgrāmatas: 1919-1944
   59          Jānis Krēsliņš jun. Ne tēvijas, ne mājas
            Juris Rozītis. Displaced Literature
  60          Voldemārs Avens. Trimdā audzis gleznotājs
            Gundega Cēbere. Laris Strunke
 61          Juris Neimanis. Ražens, savdabīgs zinātnieks
            Edgars Dunsdorfs. Saldenieks pasaules tālēs
  63          Jānis Krēsliņš. Zelta bedre Baltijas valstu vēstures pētniekiem
            Kaegbein, Paul, sastādītājs. Baltische Bibliographie 2000
  63          Juris Silenieks. Kalns par Kalniņu
            Alfons Kalns. Janka 100, komponists un diriģents Jānis Kalniņš mūzikā un dzīvē
 64          Anita Liepiņa. Vai jauna zvaigzne literatūras debesīs?
          Džīna Oksnere (Gina Ochsner) stāsts "Thicker than Water", The New Yorker
  65          Gundars Ķeniņš. Dažādi ieskati, dažādi viedokļi
            Journal of Baltic Studies (JBS), Summer 2005
67     Gunārs Nāgels. Freimaņa slavinātais stereotips
68     Andrieva Ezergaila vēstule
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Jāna Ivsina vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita