Jaunā Gaita nr. 243, decembris 2005

 

 

BALTAIS VILKS AMERIKĀ

Jānis Baltvilks. The Skylark Will Come. Poems 1990 - 2002. Nobleboro, Maine: Blackberry Books, 2004. 103 lpp. Sastādījusi un tulkojusi Rita Laima Bērziņa.

 

The winter is endlessly long.
In order not to forget,
now and then I repeat these words:
skylark, will come, green, light
(25).

Amerikas Jaunanglijas ziemas, tāpat kā Latvijas, ir gaŗas.

Starp retajām baltajām sniegotajām dienām ziemas pastaigās gājēju bieži pavada vienīgi pelēka vēja elsošana. Pavasaŗa kailās pēdas vēl ietītas vilnas zeķēs un biezos zābakos. Lai labāk saprastu Baltvilka dzeju, jutos, ka man vajadzēja sagaidīt, kamēr pastaigā ausīs čivina sīkie putniņi, vardes no dīķiem sasaucas, vārnas līksmo par kompasta kaudzes svaigajiem gardumiem. Vajadzēja sagaidīt rītu, kad stirnas nograuztu visas tulpes līdz zemei.

Ornitologs un dzejnieks Jānis Baltvilks neskumtu par stirnu nograuztajām tulpēm. Drīzāk viņš svaigi izbradātajā dobē ieraudzītu apmierinātu slieku, kuŗa nu stirnu iemītajās pēdās čakli iekārto aliņu. Viņš uzklausītu zīlīti blakus ābelē. Kaut Baltvilks izjustu tulpju krāšņo un nu sarežģīto metafizisko ziedēšanu, pašu notikumu un tā sekas viņš apdzejotu vienkārši un reāli.

Baltvilks, Baltais vilks, tāpat kā stirnu apēstās tulpes, arī it kā vairs ar mums zemes pastaigās nestaigā. Blēņas! Baltais vilks klaiņoja mežmalā vakar, gan Zemgalē, gan Boksfordā. Ieritinājies kraukļa lidojumā kā spilgta izsaukuma zīme, Baltais vilks pāršķēla mainīgo mākoņu pilnās debesis. Rītdien Baltais vilks būs bitītes trešā acs, simtkāja simtpirmā kāja.

2004. gada beigās Amerikas Meinas štatā Blackberry Books izdevniecība izdeva Jāņa Baltvilka 1990-2002 gados rakstītu dzejoļu izlasi The Skylark Will Come. Glīto 103 lpp. garo krājumu sastādīja un tulkoja Rita Laima Bērziņa un to vizuāli kuplina Jāņa Baltvilka drauga un pēdējo gadu pastaigu biedra Andra Eglīša fotogrāfijas.

The Skylark Will Come pirmā daļa lasītāju veikli pavadā pa Latvijas pļavām un debesīm, pa miglu un sauli, pa katru gada laika niansi. Dabas dziļumus un plašos brīnumus Baltvilks uztver pāris rūpīgi izmeklētos vārdos, japāņu haikām līdzīgos īsos domu graudos. Latviešu lasītājs, dzejoļus lasot, pastaigāsies pa savu tēvzemi; amerikānis vai anglis, Latviju iepriekš neredzējis, patiesi spēs uztvert tās mežu, putnu un mākoņu omas.

In the blackened snow along the railway
the rooks gobble up
the last days of winter...
(23)

The dandelions wilt.
The wind will soon be fed
(49).

Proof. A handful of marigold seeds
and the feather of a finch
on my table:
the summer
really was here
(27).

Fall.
Birds gather in flocks.
The grass creeps
back into the ground
(60).

Grāmatas pēdējie deviņpadsmit dzejoļi ir no Jāņa Baltvilka ar Latvijas Literatūras godalgu apbalvotā pēdējā dzejoļa krājuma Saule met loku (2002). Šie dzejoļi, vairāk par pirmajiem, ļauj ieskatīties ne tikai Baltvilka dabas vērojumos, bet paša Baltvilka dvēselē. Dzejoļos izskan dzejnieka cilvēciskais trauslums un eleganta dzīves grūtumu un maiņu pieņemšana. Ja domājam par līnijām, kas šai techniskajā/industrializētajā pasaulē ikdienā mūs sapin kopā, vispirms nāk prātā lielceļi, ūdens kanalizācijas caurules, telefonu un elektrības vadi, pat neredzamie radioviļņi. Toties Baltvilkam, šīs cilvēces savienojošās līnijas, šie „zemes melnumi” ir pelni, trūdi, asni, pārejas.

Viss tepat, ne kādā nesasniedzamā tālumā.
Visas līnijas caur tevi, manu brāl
(82).

The Skylark Will Come melnbaltajam vākam trūkst Baltvilka dzejas liriskuma un vijīgā ritma. Stīvas līnijas sadala grāmatas virsrakstu no autora. Turpretim pašu dzejoļu vizuālais iekārtojums ir ļoti veiksmīgs. Katras lapaspuses augšā ir dzejolis angliski, apakšā latviski. Tulkojumu no oriģinālvalodas atdala ar tinti zīmēts sudrabgārnis. Andra Eglīša fotogrāfijas ir kā ainavā pāris tieši pareizā vietā novietoti laukakmeņi. Grāmatas ievadā Rita Laima Bērziņa iejūtīgi iepazīstina ne tikai ar Jāni Baltvilku, viņa dzīvi un literāro sniegumu, bet arī ar Latvijas okupāciju un politisko gaisotni, kamēr Baltvilks auga, studēja bioloģiju, ornitoloģiju un beidzot kļuva par rakstnieku. The Skylark Will Come var pasūtināt no Blackberry Books izdevniecības, kā arī no Amazon.com.

Sarma Muižniece Liepiņa

 

Dzejnieces un mākslinieces Sarmas Muižnieces Liepiņas dzejoļi publicēti Karogā, LaRAs Lapā, laikrakstos Latvija, Literatūra un Māksla un apkopoti krājumā Izģērbies (1980). Un daudzkārt JG - pēdējoreiz cikls RAGBRAI pērngad (JG 238:6-8).

Jaunā Gaita