< JG 243 Jaunā Gaita   JG 245 >
JG244: marts 2006

51. GADAGĀJUMS

2006. GADA MARTS

1. (244) NUMURS

Latvijas Nacionālā Bibliotēka ar saviem caurspīdīgajiem stikliem būs piemineklis un atgādinājums tam, kādas briesmas draud, ja caur stiklu var skatīties tikai vienā virzienā, un pietrūkst brīva domu apmaiņa. Visai Austrumeiropai šis aizmiglojies stikls vēl ir dzīvā atmiņā. [..]

Jānis Krēsliņš juniors
Diena 2005.8.XI

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
 1     Jānis Krēsliņš jun.
 2     DZEJA: Gunars Saliņš un Lolita Gulbe
 8     Uldis Bērziņš. Kā sapnī noredzēts
 9     Ainārs Zelčs. Tūkstoš deviņi simti četrdesmitā gada sešpadsmitā jūnijā
12     Uldis Bērziņš. Pacelsim glāzes par globālo Latviju!
14     Janīna Kursīte. Trimdas literatūra Latvijā
18     Rolfs Ekmanis. Nobela prēmija Pinteram
21     Sigma Ankrava. Viduslaiku tradicija mūsdienu politiskajā kultūrā Latvijā
26     Aija Veldre Beldava. Baltijas valstu valodas sabiedriskā ietvarā
29     Laimonis Mieriņš. Sarkanais škīdonis
30     Laimonis Mieriņš. Pliknis II
     ATMIŅAS:
31          Marianna Ieviņa. Par Aleksandru Pelēci
34          Uldis Briedis. Janvāŗa dienās pirms 15 gadiem
35     Lasītāju pārdomas JG 50. gadskārtā
     Edmunds Rusovs. Uzticības rapsodija
     MĀKSLA:
39            Gunārs Janaitis. Barikāžu aizstāvis
40           Ilmārs Rumpēters. Ortlijas līcis
41           Voldemārs Avens. Par Ilmāru Rumpēteru un Par Laimoni Mieriņu 
42           Laimonis Mieriņš. Rīgā 2005.XI
43            Laimonis Mieriņš. Tērnera balva 2005
47          Ilmārs Rumpēters. Krišjāna Barona iela; Sorrento, Itālijā
48     I.B., J.K., E.S., B.S., R.E. DAŽOS VĀRDOS
54     KIBERKAMBARIS: Kuŗš mīlēs Latviju?
     GRĀMATAS:

56

     Juris Silenieks. Demitoloģizācija un skaudra atklātība sui generis
            Dzintars Sodums. Varoņu konference.Stāsti, lugas un Kulturknutte. Kopoti raksti. 5. sēj.
57            Juris Silenieks. Dzeja, kas sevi apstiprina un noliedz
            Dzintars Sodums. Dzeja. Kopotu rakstu 6. sēj.
58           Astra Roze. Saulains rāmums un gracioza elegance
            Anna Žīgure. Marselīne. Elza Stērste. Dzīves dzeja
59            Biruta Sūrmane. Liepnieku ganiņa dzīve un darbi
            Arnolds Šturms mūzikā, rakstos, atmiņās. Sast. Olģerts Grāvītis
60             Anita Liepiņa. Romāns par Kanadas latviešiem
            Sandra Upeslacis. A visitor from Latvia
61             Aina Siksna. Bezjūtīgais zviedru valsts ierēdnis
            Lars Peter Fredén, Förvandlingar
62             Gundars Ķeniņš-Kings. Ieskati pārmaiņu procesos
            Journal of Baltic Studies (JBS), Winter 2005
63            Biruta Sūrmane. Noklusētais rakstnieks
            Biruta Gudriķe. Starp divām rētausmām. Alfreda Dziļuma dzīve un literārā daiļrade
64            Astra Roze. Traģisks piedzīvojumu stāsts
            Anita Liepa. Noklusētās lappuses
64            Gundars Ķeniņš-Kings. Pašvaldības uznāk uz skatuves
            Latvijas Statistikas institūts. Dažādā Latvija: pagasti, novadi, pilsētas, rajoni, reģioni
65     Jānis Krēsliņš. Aprobežotība par vēsturi
66     Valters Nollendorfs. Atlūzušie zari etc.
68     Uldis Siliņš. Baidījāmies visi

vērpetīte

IN THIS ISSUE

Voldemārs Avena vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens

Anita Liepiņa

Juris Silenieks

Biruta Sūrmane

Ilze Valdmane

Juris Žagariņš

Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita