< JG 244 Jaunā Gaita   JG 246 >

51. GADAGĀJUMS

2006. GADA JŪNIJS

2 (245). NUMURS

... latviešvalodīgo paniskā bēgšana no dievzemītes drīz šeit atstās tikai badainu skolotāju baru, kas pāris mēnešos nopelna vien tik, cik saņem mūsu pašu labākie, litstundās mācāmie dzejnieki par vairākos gados radītu grāmatu.

Jānis Rokpelnis
"Daži murgu aspekti."
Diena
2006.21.11

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1    Jānis Rokpelnis. Daži murgu aspekti
2    DZEJA:
          Karols Vojtila (Karol Józef Wojtyła, atdz. Maija Meirāne)
          Elīna Bākule
8    Aina Zemdega. Parīze maijā
12    Vaira Vīķe-Freiberga. Dzejniekam aizejot
       Janīna Kursīte. Andrejs Eglītis
13    Andrejs Eglītis. Pagrabā. Odze. Uz vairoga
14    Ruta Puriņa. Dzejnieks Roberts Mūks
17    Juris Zommers. JBPF balva GVV vadītājai Elisai Freimanei
18    R.E. Vinifreds Kraučis
19    Eva Eglāja-Kristsone. Valentīns Pelēcis
25    Jānis Peniķis. Par Valentīnu Pelēci
27    Lia Šmite. Sokrats un mīlestība
31    Bārbala Stroda. Zvaigžņu kuģi
35    Ildze Kronta. Būris. Labirints. Vientulība
     MĀKSLA:
29         Ilgvars Šteins. Ziņkārība
30         Ilgvars Šteins. Pilsētas vārti
39         Aina Tilupe. Fotomikrogrāfijas
40         Ēriks Dukāts. Ceļotājs
41         Voldemārs Avens. Par Dukātu un Par Šteinu
            I.B. Par Ainu Tilupi
42         Ojārs Krātiņš. Staprāna maģiskais reālisms
45    ATMIŅAS: Marianna Ieviņa. Aleksandrs Pelēcis
46    VĒSTURE: Lilita Zaļkalne. Ezergailis un VDK dezinformācija
48    KIBERKAMBARIS: Būsim stiprāki!
50    (ib), (al), (bs), (re). DAŽOS VĀRDOS
     GRĀMATAS:
 55            Juris Silenieks. Pa dažādiem ceļiem: Voie Royale. Via Dolorosa
                  
Laima Muktupāvela. MĪLA. Benjamiņa
 56            Aina Siksna. Ziedoņa fantastiskais reālisms
                   Imants Ziedonis. ne tas kādam jāzina
  57            Anita Liepiņa. Puķu bērns PSRS
                   Imants Ziedonis. ne tas kādam jāzina
 58            Rasma Birzgale. Priekškars paveŗas...
                   Viktors Hausmanis. Latviešu teātris trimdā
 60            Rolfs Ekmanis. Par gūstekņiem II Pasaules kaŗā
                   Auseklis Zaļinskis. Bez ienaida un bailēm. 2. grāmata
  62           Rūdis Hofmanis. Valodas mācība pirms 100 gadiem
                   Jānis Rūķis. Pareizrakstība iesācējiem. Sistemātisks diktāts
   63            Gundars Ķeniņš-Kings. Par pēcpadomju korupciju
                   Rasma Karklins. The System Made Me Do It: Corruption in Post-Communist Societies
64           Edmunds Rusovs. Uzticības rapsodija
65    Juris Mazutis. Īgnas aplamības - kam par labu?
vērpetīte   IN THIS ISSUE

 Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita