< JG 241 Jaunā Gaita   JG 243 >
JG242: septembris 2005

50. GADAGĀJUMS

2005. GADA SEPTEMBRIS

3. (242) NUMURS

Cilvēka cīņa pret varu ir
atmiņas cīņa pret aizmirstību.

Milans Kundera

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Milans Kundera
2     DZEJA:
       Baiba Bičole
       Juris Rozītis
       Leons Briedis
8     Laima Kalniņa. Maza balta zīme
  9     Laima Kalniņa. Šardonē saucas vīns
11     Ildze Kronta. Mūža mīlestības balva
13     Uldis Bērziņš. Par kolektīvas atbildības principu
     ATMIŅAS:
 15          Marianna Ieviņa. Atmiņas par Aleksandru Pelēci
 18          Astrida Straumane. Augsburgas auseklieši
24     Rolfs Ekmanis. Nota Bene
     VĒSTURE:
  25          Lilita Zalkalne. Izstāde par baltiešu izdošanu PSRS
27          Maija Meirāne. Par brāzmošanu, Gunti Zariņu un Jauno Gaitu
  28     Lasītāju pārdomas JG 50. gadskārtā
     MĀKSLA:
  30          R.E. Par Viju Celmiņu

  30   

     Dace Aperāne. Tālā gaisma poētiskā noskaņā

31

     Vija Celmiņa. Tīkls nr. 2

  32   

     Imants Tillers. Akvifers
 33          Nikolajs Bulmanis. Nedaudz par Imantu Tilleru
 34          R.E. Mākslas izstādes Stokholmā un Skugosā
   35          Solveiga Selga-Timpere.
             Nacionālās identitātes refleksija latviešu komponistu mūzikā
 36          Nikolajs Bulmanis. Kas gaidāms Staprāna frontē?
37          Raimonds Staprāns. Džesso spaiņi nr. 2
 38          Vidvuds Ingelēvičs. Bērlīnes mūris #1
 39          Anete Ivsiņa. Par Vidvudu Ingelēviču un mūŗiem
47     Edmunds Rusovs. Uzticības rapsodija
50     KIBERKAMBARIS: Tuvināšanās iespējas
53     DAŽOS VĀRDOS: I.B., M.K., B.S., R.E.
     GRĀMATAS:
   59          Biruta Sūrmane. Baltas tulpes Mārim
            Māris Čaklais laikabiedru redzējumā
. Sastād. Ieva Čaklā
  60          Rimands Ceplis. Patiesība ir aiz kalna
            Inga Ābele. Sniega laika piezīmes
 61          Lia Šmite. Dāņu princis Latvijā
            Roalds Dobrovenskis. Magnus, dāņu princis
  62          Benedikts Kalnačs. Veseli seši Karogi
63          Juris Silenieks. Lāčojot pa Pēdas pēdām
            Pēda. Latvijas Kultūras Akadēmijas Studentu izdevums Nr. 17, 18, 20/21, 22/23
 64          Jānis Krēsliņš. Austrumbaltija lietuviešu pērngada publikācijās
 65          Gundars Ķeninš. Veiksmīgi žurnāli mainīgos laikos
67     ATBILDES JĀNIM FREIMANIM:
             Uldis Bluķis. Izteiksmes/argumenta formas
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita