< JG 240 Jaunā Gaita   JG 242 >
JG241: jūnijs 2005

50. GADAGĀJUMS

2005. GADA JŪNIJS

2. (241) NUMURS

 

 
Satura apraksts


S A T U R S
 

Karš ir pasaules
humanisma sakāve.

Pāvests Jānis Pāvils II
(1920-2005)
1     Pāvests Jānis Pāvils II
2     DZEJA:
      Knuts Skujenieks
      Marta Landmane
      Lidija Dombrovska
8     Irēne Avena. Jānis Krēsliņš un latviešu "grūtā dzimšana"
12     Māris Melgalvs 1957-2005
12     Anita Liepiņa. Elfrīde Jelineka
14     Juris Zommers. JBPF Balva Maijai Hinklei
15     Gundars Ķeniņš-Kings. Pārmaiņu gaidās
18     Džeremijs Rifkins. Eiropas sapnis
23     ATMIŅAS:
            Marianna Ieviņa. Atmiņas par Aleksandru Pelēci
            Aina Siksna. Prof. Jāzeps Eiduss (1916-2004)
            Alfreds Tauriņš. Untercellē pie Augsburgas
     MĀKSLA:
31         Anda Kube. Siltāka teritorija
32         Helēna Hofmane. Pēdējais valsis
36         Jānis Gleizds. Lauku zēns
38         Rasma Gundega Ieviņa. Cēsu pils zaļos toņos
39         Anete Ivsiņa. Noteikti nenoteiktā Andas Kubes pasaule
41         R.E. Par Rasmu Gundegu Ieviņu un Helēnu Hofmani
42    

    Voldemārs Avens. Gleznotājs Arnolds Sildegs 1915-2003

43 

    Laimonis Mieriņš. 2004. gada Tērnera balvas laureāts

44   

    Helēna Hofmane. Par Jāni Gleizdu
     VĒSTURE:

45

    Lilita Zaļkalne. 1985 - Baltijas valstis pasaules kartē
47         Rolfs Ekmanis. Lešinskis un Liepiņš
51         1905-2005. Vizma Belševica. Māris Čaklais
52     KIBERKAMBARIS: Kam sūdzēsies?
54     DAZOS VĀRDOS. L.B., A.L., B.S., R.E.
     GRĀMATAS:
61         Lalita Muižniece. Dzeja ir esme urbšanās skaidās
            Velta Sniķere. Pietuvoties vārdiem
62         Juris Silenieks. Atskati un ieskati: No atmodas uz atslīgšanu
            Arvis Grods. Mana latviskā veiksme. Stāsti un sarunas
62         Anita Liepiņa. Vai tikai kriminālromāns?
            Ilze Berzins. Kolka
63         Astra Roze. Par māju un mājvietu
            Edmunds Valdemārs Bunkše. Geography and the Art of Life
64         Madara Krūmiņa. Latvija atjaunojas!
            Gundars Ķeniņš-Kings. Saimnieciski apsvērumi Latvijas tālākai izaugsmei
65         Astra Roze. Filma par prezidentiem
            Dzintra Geka. Amats Nr. 1 - Valsts Prezidents
66     ATBILDES JĀNIM FREIMANIM:
            Uldis Bērziņš. Zinātņu vīrs, topi nopietns!
      Laima Kalniņa. Akadēmiķis Jānis nezin vēsturi
            Kārlis Račevskis. Nedrīkst sagrozīt vēsturi
            U.S. Austrālijā. Nekad nevar zināt
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita