< JG 239 Jaunā Gaita   JG 241 >
JG240: marts 2005

50. GADAGĀJUMS

2005. GADA MARTS

1. (240) NUMURS

Mājas ir ietilpīgs jēdziens, par to raksta biezas grāmatas, sējumus, bet katrs tā autors jūt, ja pat nezina, ka slieksnis allaž paliek valoda.

Gundega Repše

Apollo portāls <www.apollo.lv> 2004.3.IX

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Gundega Repše
2     DZEJA: Maija Meirāne
8     Marta Landmane. Kūkas
12     Rolfs Ekmanis. Inta Ezergaile
14     Māris Brancis. Trimda, kultūra, identitāte
  VĒSTURE:
 15         Andrievs Ezergailis. Vācu laiks Latvijā 1941-1945
 26         Arturs Neparts. Tā nebija kolaborācija
32     ATMIŅAS: Ivars Lindbergs. Kā Arvīds Grigulis viesojās San Francisko
34     KIBERKAMBARIS: "Bušs patika labāk..."
37     DAŽOS VĀRDOS
     MĀKSLA:
25         Glebs Panteļejevs. Melnais slieksnis; Mažors un minors
 43         Gundega Cēbere. Tēlnieks Panteļejevs
 44         R.E. Par Kristu Vārsbergu un Par Andri Eglīti
  45         Krista Vārsberga. Bez nosaukuma 1
 46         Andris Eglītis. Iesprūdis laiks
  47         Dace Aperāne. Koncerts par godu ES paplašināšanai
   GRĀMATAS:
 48         Inta Ezergaile. Laimes pilieni
            Inese Zandere. melnās čuskas maiznīca
 50         Aina Siksna. Dieviškā un svētā Veronika
            Edvarts Virza. Pēdējās dzejas. Vēstules Veronikai Strēlertei
  51         Juris Silenieks. Vecmeistari un iesācēji
            Luna 12. Redaktors Māris Salējs
 52         Astra Roze. Dzīves jēgas u.c. meklējumi
            Andra Neiburga. stum stum
  54         Rolfs Ekmanis. Nopietna literatūrzinātniska grāmata
            Ildze Kronta. Darbi-Personības-Viedokļi
  56         Biruta Sūrmane. Apspiestie un represētie
            Bērsons, Ilgonis. Deviņi likteņi. Represētie rakstnieki
 58         Juris Silenieks. Podniekam pa pēdām
            Māris Ruks. Pusķieģelis tavu acu krāsā
  58         Biruta Sūrmane. Sparīga latviešu sieviete
            Alberts Veinbergs. Stipru Annas pēdējais brauciens
  60         Juris Silenieks. Piepes lasot
            Guntis Berelis. Neēd šo ābolu, tas ir mākslas darbs
 61         Gundars Ķeniņš Kings. Šoreiz kopsaucējs ir politika
            Journal of Baltic Studies (JBS), Winter 2004
  62         Anita Liepiņa. Sirotāji Kanadas ziemeļos
            Peter Kazaks. From Reindeer Lake to Eskimo Point
63     ATBILDES JĀNIM FREIMANIM:
            Brunis Rubess. Paldies latviešiem visā pasaulē
            Anna Žīgure. Būsim gudrāki
            Franks Gordons. Nevajag trimdu pelt
            Gundars Ķeniņš Kings. Komentārs nerātnam zinātniekam
68     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Haralda Norīša vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita