< JG 238 Jaunā Gaita   JG 240 >
JG239: decembris 2004

49. GADAGĀJUMS

2004. GADA DECEMBRIS

4. (239) NUMURS

Kas ir tik muļķis

Un nesaprot, ka viļ mūs, acīm redzot.

Un kas tik drošs, ka runāt drīkst, ko redz?

 

Viljams Šekspīrs / William Shakespeare

Ričards III / The Tragedy of Richard the Third
3. cēliens, 6. aina / III, vi

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Viljams Šekspīrs
2     DZEJA: Juris Kronbergs
8     Egīls Venters. Elektriskie sapņi
11     Lilita Zaļkalne. Fricis Dziesma Forstmanis
  12     Herberts Zālītis. Piezīmes par Frici Dziesmu
  13     Friča Dziesmas un viņa alter ego darbu bibliogrāfija
14     NOTA BENE: Rolfs Ekmanis
15     Ojārs Spārītis. Sakrālās kultūras attīstības ceļi
18     VĒSTURE: Jānis Krēsliņš. Latvijas iedzīvotāju likteņgaitas
22     ATMIŅAS:
             Valdemārs Ancītis. Māra Čaklā sešas radīšanas dienas
             Valdemārs Ancītis. Roze jeb pašārstēšanās
24     Elviga Sebre. Zāle
26     KIBERKAMBARIS: Fahrenheit 9/11
     MĀKSLA:
 30          Voldemārs Avens. Gleznotājs Ģirts Puriņš
31          Janīna Kursīte. Kultūrzīmes Latgales podniecībā
33          Juris Silenieks. Maestro Jansons atgriežas mājās
35          Inese Lūsiņa. Jauns audums vienā pasaulē
36          Oļģerts Cakars, Marta Cakare, Astrīda Straumane.
           XII Latviešu dziesmu svētki Kanadā
43          Voldemārs Avens. Gustava Kluča foto izstāde Nujorkā
44          R.E. Par Māru Brašmani; R.E. Par Elvigu Sebri; N.B. Par Ināru Matīsu
45          Ināra Matīsa. Oda dūriens saulē

  46

     Māra Brašmane. Ugunsgrēks Ozolkalnos

  47

     Māra Brašmane. Agrs rīts Birznieka-Upīša ielā
 50          Laimonis Mieriņš. Tērnera balvas laureātu gaidot
52     DAŽOS VĀRDOS. I.B., B.S., R.E.
     GRĀMATAS:
  56          Aina Siksna. Vārdu māksliniece un feministe
          Nora Ikstena. Dzīves stāsti
 57          Guntis Berelis. Kronberga melnie caurumi
          Juris Kronbergs. Notikumu apvārsnis
58          Guntis Berelis. Sociālisms bez socreālisma
          Pauls Bankovskis. Čeka, bumba & rokenrols
 59          Benedikts Kalnačs. Karogs
  60          Rimands Ceplis. Romāns e-vēstuļu formā
          Inga Kārlštrēma. Zem viena lietussarga
62          Rasma Birzgale. Es uguns liesma esmu
          Aspazija. Ragana. The Silver Veil. Interpretation by Astrida B. Stahnke
63          Juris Silenieks. Lunas gaisma
          Luna 11. Jaunās literatūras žurnāls
  64          Franks Gordons. Vietumis pazib kaut kas tāds...
          Latvijas Okupācijas muzejs Gadagrāmata 2003
 65          Gundars Ķeniņš Kings. Atpakaļ pie politikas
          Journal of Baltic Studies (JBS). Fall 2004
66     Jānis Freimanis. Vai trimda. Vai tikai svešums
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita