< JG 237 Jaunā Gaita   JG 239 >
JG238: septembris 2004

49. GADAGĀJUMS

2004. GADA SEPTEMBRIS

3. (238) NUMURS

...mūslaiku kultūras stāvoklis (..) nav vis mums līdz šim ierastā kultūras komēdija, drāma, traģēdija vai mistērija, bet gan drīzāk kultūras izrāde (vai kultūras izrādīšanās) un inscenējums, kultūras vodevila vai farss, kurš pašlaik iemantojis neparasti masveidīgu, globālu un universālu raksturu.

Leons Briedis
Vārda laikabiedrs. Esejas (2003)

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Leons Briedis
  DZEJA:
2        Andrejs Irbe

  6    

   Sarma Muižniece Liepiņa
8     Laima Kalniņa. Vārdu spēks
12     Aina Siksna. Ķēniņa pilsēta
13     Rita Laima Bērziņa. Valdis Kupris aizsaulē
14     Ruta Veidemane. Aizaugošā ezera vēstījums
15     Izabella Cielēna. Jura Kronberga dzejas pasaule
18     R.E. Ivars Alberts
     Vai Descant pelnījis bravo?
19          Jānis Krēsliņš. Domājot par Latvijas tēlu
22          Juris Silenieks. Dāvātam zirgam mutē skatoties
22          Anita Liepiņa. Descant svētki Kanadā
     ATMIŅAS:

 24    

     Juris Kronbergs. Kultūras darbinieks visās frontēs
 27          Juris Kronbergs. Andreju Irbi izvadot
28          Rasma Birzgale. Ļoti personīgi atmiņu mirkļi par Mārtiņu Zīvertu
     VĒSTURE:
31          Franks Gordons. Maskava-Berlīne
35          Rolfs Ekmanis. Radio Vatikāns
40          Alfreds Tauriņš. Kaŗa pēdējās septiņas nedēļas
    MĀKSLA:
 26          Haralds Norītis. Vakars uz ezera 2
 44          Nikolajs Bulmanis. Latvijas pavasaris 2004
 53          Laimonis Mieriņš. Latvijas pavasaris 2004
46          N.B. Par Haraldu Norīti
 46          Helēna Hofmane. Par Inu Stūri
47          Ina Stūre. Dzērāja
48          Ivonne Vāre. Venēcija 25
49          I.B. Par Ivonni Vāri
55     KIBERKAMBARIS. ES - priecājos! / nepriecājos!
58     DAŽOS VĀRDOS

 63   

GRĀMATAS:
             Juris Silenieks. Zīmes un neziņa
          Indra Gubina. Sārtā svītra debesīs
             Juris Silenieks. Kad pietrūkst vārdu un ir par daudz
          Māris Čaklais. Izaicinājums. Pirmā Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
       Aina Siksna. Emocijas un fakti
          Eju, aizeju, atskatos...Rūtas Skujiņas vēstules uz Latviju
             Rolfs Ekmanis. Viss kārtībā (ja neiedziļinās sīkumos)
          Latvian Literature 4
             Astra Roze. Bērnu grāmata divās valodās
          Rūta Rudzīte. Vecmāmiņ, kas ir trimda?
             Gundars Ķeniņš Kings. Baltijas valstis
          Journal of Baltic Studies (JBS). Spring 2004
             Rolfs Ekmanis. Kosmosa ēras mākslinieks Čurļonis
          MARGINĀLIJAS SAKARĀ AR LITUANUS 2003,4
72     VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Haralda Norīša vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Inta Ezergaile
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita