Jaunā Gaita nr. 248. marts 2007

 

 

PĀRSTEIGUMS

Journal of Baltic Studies (JBS), Fall 2006. XXXVII/3. The Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) <aabs@starpower.net>.

 

 

JBS redaktors Smits (David J. Smith) ziņo, ka JBS/AABS nodod izdevēja techniskos un tirgošanas darbus jaunam izdevniecības partnerim − pazīstamajai britu firmai Routledge, sākot ar XXXVIII (2007) sējuma 1. (pavasara) numuru.

Manuprāt, šis ir liels solis uz priekšu JBS nākotnes nostiprināšanai. Routledge paspārnē iznākošo žurnālu klāstā jau ir vesela rinda radniecīgu izdevumu. Līdz ar to varam sagaidīt, ka strauji pacelsies JBS lasītāju un abonentu, īpaši bibliotēku, skaits visā pasaulē. Redakcijas politika un redakcija paliek tā pati. AABS biedriem abonenta maksas nemainās, bet neabonētājiem un dažādām institūcijām tās būs stipri augstākas.

Runājot par rudens numuru, tas mani pārsteidz ar savu unikālo saturu, jo atgādina tirgus pētnieku anekdotes par dažādu tautu īpatnībām. Reiz mēdza teikt, ka Vācijā turību uz laukiem vislabāk vērtēt no tā, cik lielas sūdu kaudzes atrodas pie katras mājas. Turpretim Francijā tirgus pētniekam ir svarīgāk aiziet uz vietējo kapsētu, lai pēc kapakmeņu lieluma noskaidrotu un iepazītu vadošās ģimenes.

Aplūkojamā laidienā iekļauts Daugavpils U. asociētā profesora Kaspara Kļaviņa raksts par to, kā vācu krustneši pārņēmuši vismaz dažas iekaŗoto tautu tradicijas. Ģeogrāfs Tāvī (Taavi) Pae, Egle Kaura (Kaur), Anto Āsa (Aasa) un Reins Ahas, visi no Tartu U., mūs iepazīstina ar gandrīz neticamu kapsētu dažādību Igaunijā. Mārtiņš Mintaurs (Latvijas U.) pastāsta par pirmajiem soļiem Latvijas pieminekļu aizsardzībā un doktorande Zanda Mankusa (Ernst-Moritz Arndt U., Greifswald) ziņo par Latvijas ev.lut. baznīcas ārējiem sakariem padomju okupācijas un komunistu uzraudzības laikā.

Rakstiem pievienojas sešas vērtīgas recenzijas: Kevin O’Connor. The History of the Baltic States. Westport, CT: Greenwood Press, 2003 (recenzents Andres Kasekamp); Ēvalds Mugurēvičs, ed. Hermanni de Warteberge Chronicon Livoniae. Riga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2005 (Kaspars Kļaviņš); Marjaana Niemi & Ville Vuolanto, eds. Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Helsinki: Finnish Literature Society, 2003 (Andreas R. Hofmann); Per Hogselius. The Dynamics of Innovation in Eastern Europa: Lessons from Estonia. Cheltenham: Elgar, 2005. Helēna Hannula, Slavo Radoševic & Nick von Tunzelmann, eds. Estonia: The New EU Economy. Building a Baltic Miracle? London: Ashgate, 2006 (Karsten Staehr); Iveta Silova. From Sites of Occupation to Symbols of Multiculturalism. Reconceptualizing Minority Education in Post-Soviet Latvia. Greenwich, CT: Information Age Publishing, 2006 (Timofei Agarin); Henri Vogt. Between Utopia and Disillusionment. A Narrative of the Political Transformation in Eastern Europe. Oxford: Berghahn Books, 2005 (Raili Nugin). Pēdējās četras lappuses piepilda biogrāfiska informācija par autoriem un informatīvs redakcijā saņemto grāmatu saraksts.

 

Gundars Ķeniņš Kings

 

Dr. Gundars Ķēniņš Kings ir emeritēts ekonomikas profesors un dekāns (Pacific Lutheran U.).

 

Jaunā Gaita