< JG 247 Jaunā Gaita   JG 249 >

52. GADAGĀJUMS

2007. GADA MARTS

1. (248). NUMURS

Iemesls, kālab sabiedrībai vajadzīgs mākslinieks, ir tas, ka tā nepazīst savu sirdi. Neziņa ir nāve. Māksla ir zāles pret gara neziņu.

Kurts Fridrihsons (1911-1991)

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1  Kurts Fridrihsons
2  DZEJA: Voldemārs Avens, Velta Sniķere, Jānis Viesiens
8  Marianna Ieviņa. Valdemārs Ancītis 1921-2006
9  Marta Landmane. Neskumsti, meitenīt! (1. turp.)
13  Arnolds Jansons. Kā tētiņš gribēja nonākt debesīs
20  Ilona Salceviča. Ieskats jaunākajā latgaliešu prozā
23  Rita Laima Bērziņa. Ir cilvēks, ir problēma Anna Poļitkovskaja
25  Uldis Bērziņš. Par ko pienākas Nobelis?
27  Gundars Pļavkalns. Rakstnieki modernisma drupās II
29  Laimons Eglitis. Ķēnina mīļākā Agnes Sorrel
30  Voldemārs Avens. Jumis
31  VĒSTURE: Rolfs Ekmanis. Starptautiskie raidījumi
39  Imants Urtāns. Rasa
40  Jānis Zuntaks. Hochfeldas baltiešu bēgļu nometnē
   MĀKSLA:
41      Voldemārs Avens. Par gleznotāju Laimonu Eglīti
41      Laimonis Mieriņš. Ternera Balva 2006
   MŪZIKA:
44      Helēna Gintere. Pianists Artūrs Ozoliņš
45      Helēna Gintere. Volfgangs Dārziņš
46      Arvīds Purvs. Jānis Norvilis
47  KIBERKAMBARIS: Ekonomista Ulda Oša uzskati
50  DAŽOS VĀRDOS (tg), (fg), (al), (bs), (re)
58  LASĪTĀJU VĒSTULES
   GRĀMATAS:
59      Astra Roze. Vērtīgs pienesums novadpētniecībā
            Suitu identitāte. Red. Janīna Kursīte
60      Juris Silenieks. Milvoku drāmas un farsi
            Pauls Toutonghi. Red Weather
61      Aina Siksna. Skats no malas, no citurienes
            Imants Ziedonis, Nora Ikstena. Nenoteikta bija
62      Ivars Antēns. Bez goda stājas cilvēks izdēdē...
            Jānis Mauliņš. Vilkaču sila līdumnieks
63      Dzidra Purmale. Realitate dzejā
            Marta Landmane. Vēl vilni vel
64      Ilze Šīmane. Mēs nākam, nākam atpakaļ
             Broņislava Mātuževa. Kopotas dzejas
65      Anita Liepiņa. Par presi Latvijā
             Ainārs Dimants. Pašcenzūra pret paškontroli Latvijas presē
65      Juris Silenieks. Ceļojumi ārzemēs un iekšzemē
             Inga Ābele. Austrumos no saules un ziemeļos no zemes
66      Biruta Sūrmane. Aprakstīšana
             Latviešu rakstnieku portreti. Laika spoguļzīmes
. Sastādīja Ieva E. Kalniņa
68      Gundars Ķeniņš-Kings. Pārsteigums
             Journal of Baltic Studies
(JBS), Fall 2006
vērpetīte  IN THIS ISSUE. Maruta Lietiņa-Ray

 

Voldemāra Avena vāks

Jura Zommera, Rolfa Ekmaņa iekārtojums

Daļēji šis JG nr. iznāk ar KKF, PBLA un LNAK balstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita