Jaunā Gaita nr. 250. septembris 2007

 

Viestarts Aistars. Vasaras pēdējie ziedi. Akvarelis. 2004. 62 x 98 cm

 

Dobelē dzimušo Viestartu Aistaru zīmēšana saista jau bērna un vēlāk skolas gados − gan pamatskolā Latvijā, gan arī ģimnāzijā Hochfeldas bēgļu nometnē Augsburgā (Bavārijā), kur galvenie topošo „škunstnieku” − arī Vitauta Sīmaņa un Edvīna Strautmaņa − inspirātori ir mākslinieki Jānis Zuntaks, Mārtiņš Krūmiņš un Herberts Sils. Pēc Ausekļa Latviešu ģimnāzijas beigšanas Viestarts pārceļas uz Fišbachas bēgļu nometni, lai Jāņa Šternberga vadītajos kursos apgūtu dažādas grafikas technikas, no kuŗām visvairāk pie sirds viņam iet asējumi un t.s. aukstā adata. Tiek sperti arī pirmie soļi eļļas glezniecībā. Trimdas turpinājumā Viestarts nokļūst Čikāgā, kur tiek uzņemts pazīstamajā Čikāgas Mākslas institūtā, bet drīz vien studijas jāpārtrauc, jo Korejas kaŗa laikā ir spiests kļūt par amerikāņu kaŗakalpu. Laimīgā kārtā Viestartu nenosūta vis uz Koreju, bet stacionē Francijā, kur cita vidū rotnieks uzdevis fresku veidā apgleznot kaŗavīru ēdamzāli un atpūtas telpu ar, protams, ASV dažādu novadu tēmām. Brīvajā laikā bijusi iespēja pastudēt vecmeistaru oriģinālus Eiropas ievērojamākos mākslas muzejos. Pēc dienesta − pievēršanās figurālajai glezniecībai, reklāmu mākslai un ilustrēšanai Čikāgas Mākslas institūtā, akadēmiskā grāda (Bachelor of Fine Arts) iegūšana daiļajās mākslās (1958) un komercmākslinieka darbs kaimiņpavalsts Mičiganas (Michigan) pilsētiņā Kalamazū (Kalamazoo). Brīvajā laikā Viestarts cītīgi strādā pie akvareļiem un eļļas gleznām, kuŗu saturs parasti ir ainavas, figurālas kompozīcijas, portreti. Tiek ilustrētas arī grāmatas. Par mākslas darbiem, kas izstādīti aptuveni 40 personālizstādēs un žūrētās kopizstādēs − gan amerikāņu, gan arī latviešu (dziesmu svētkos, Kultūras fonda pasākumos u.c.) − saņemti atzinības raksti un godalgas, piemēram, trīs reizes Toronto (1963.,1978. un 1991) par labāko akvareli. Kopš neatkarības atgūšanas Viestarta Aistara atsevišķi akvareļi un eļļas gleznas aizceļojušas uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju Rīgā, Ģederta Eliasa mākslas muzeju un arī Zinātnisko bibliotēku Jelgavā, Talsu mākslas muzeju, Rīgas pili, Rīgas Latviešu biedrību u.c.

(R.E.)

 

Jaunā Gaita