< JG 249 Jaunā Gaita   JG 251 >

53. GADAGĀJUMS

2007. GADA SEPTEMBRIS

3. (250). NUMURS

Ja sev par postu esi redzējis kādu daļu no Eirovīzijas fināla un gribi pakārties, tad atceries tomēr, ka šajā pasaulē, kur zaigo mediju vēlāk apdainotā Serdjučka, elpo arī Vasks, Maskats, pastāv etniski mūzikas brīnumi un dzīvo rakstnieki, kuri nekalpo patērētājiem. Ja Rainis būtu domājis, kā patikt lasītājiem, viņa nekad nebūtu bijis. Radāmajās domās par Spēlēju, dancoju ideju viņš rakstīja: Vijole ar visām stīgām spēj glābt: velnus apmulsināt, miroņus uzcelt, sauli sagaidīt, laikus pārciest.

Gundega Repše
Diena 2007.20.V

 
 

S A T U R S

 

1   

AFORISMS - Gundega Repše

2   

DZEJA: Ingmāra Balode

7   

Marta Landmane. Neskumsti, meitenīt!

13   

Alberts Eglītis. 1944. gada novembrī

14   

Viesturs Vecgrāvis. Gaidu nenovēršamība

15   

Juris Silenieks. Daudzbalsīgas ardievas

18   

Franks Gordons. Unikālā Bērziņu dzimta

20   

Aina Siksna. Sēras un radošs darbs

27   

Juris Žagariņš. Elektroniskā publicēšana

29   

Viestarts Aistars. Vasaras pēdējie ziedi

30   

Juris Kornets. Lūgsna

32   

KIBERKAMBARIS: Ievēlēts ārsts Valdis Zatlers

  

MĀKSLA:
    34        Laimonis Mieriņš. Šā gada rosmes
    36      R.E. Vijas Celmiņas retrospektīva
    37      R.E. Par Viestartu Aistaru
    37     R.E. Par fotomeistaru Juri Kornetu
    38     Gundega Cēbere. Leonīds Āriņš
    39     Juris Kornets. Svētajā pilsētā Puškarā
    40     Leonīds Āriņš. Rīts

42   

VĒSTURE: Rolfs Ekmanis. Radiokuģis I

50   

DAŽOS VĀRDOS - (ib), (al), (mlr), (bs), (jž), (re)

57   

LASĪTĀJU VĒSTULES

 

GRĀMATAS:
    60      Inta Ezergaile. Lielisks tulkojums
         Valentīns Jakobsons. Breakfast at Midnight: Stories from Exile
    61      Aina Siksna. Gundegas Repšes dekonstrukcija
         Gundega Repše. Vara rati
    63      Juris Silenieks. Arī sava veida odiseja
          Vilnis Bankovičs. Los, Los! Davai, davai!
    64      Lalita Muižniece. Trimdas pēckara romāni
          Juris Rozītis. Displaced Literature. Images of Time and Space in
          Latvian Novels Depicting the first Years of the Latvian Postwar Exile
    65      Lia Šmite. Par Kaupo
          Astrīde Beināre. Kaupo un Svētais Grāls
    66      Gundars Ķeniņš-Kings. Nozīmīgi raksti JBS
          Journal of Baltic Studies (JBS) 4 (2006) un 1 (2007)

68   

Ivars Antēns. Nabadzības smaka

vērpetīte  

IN THIS ISSUE I.V., R.E.

 

Haralda Norīša vāks

Juŗa Zommera, Rolfa Ekmaņa iekārtojums

Leonīda Āriņa zīmējumi 1. un 41. lpp.
Ievas Maurītes zīmējums 49. lpp.
Ilmāra Rumpēteŗa zīmējums 59. lpp
Māra Bišofa zīmējums 68. lpp

Daļēji šis nr. iznāk ar KKF, PBLA & LNAK balstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita