Jaunā Gaita nr. 250. septembris 2007

 

Juris Kornets. Lūgsna. Istanbulas Zilajā mošejā.

 

Juris Kornets (1957) nav vis ŕ la américain „izskrējis cauri” vairāk nekā 30 valstīm, bet ir tur arī dzīvojis īsāku vai gaŗāku laiku − vienīgais veids, kā iedziļināties dažādās pasaules kultūrās un to izpausmes fiksētu un iemūžinātu caur foto prizmu. Pēc vismaz gada pavadīšanas dienvidaustrumu Āzijā, rodas grāmata (2006) Saris in the Sun: Portraits and Landscapes (Saules apspīdētie sari. Portreti un ainavas) ar augstvērtīgiem Korneta melnbaltiem fotoattēliem un tekstu, kas atspoguļo vietējo ļaužu jūtas un pārdzīvojumus no šūpuļa līdz dzīves galam, un vienmēr izraisa pārdomas. Lai gan no masu informācijas avotiem rodas gluži savādāks priekšstats, pasaules ļaužu lielumlielajai daļai nav ne mazākās vēlēšanās, nedz arī laika vai enerģijas nodarboties ar ļaunuma un naida izraisīšanu pret citiem cilvēkiem. Vairākumam ļaužu ir smagi jāstrādā, lai apgādātu sevi un savus tuviniekus ar pārtiku un pajumti, lai nodrošinātu saviem bērniem labāku dzīvi nekā tā ir viņiem pašiem − tā mākslas fotogrāfs Juris Kornets, caurcaurēm tolerants humānists un vienlaikus dedzīgs cīnītājs par tīru, nepiesārņotu apkārtējo pasauli. Patlaban viņš gatavo materiālus grāmatai, arī izstādēm un priekšlasījumiem, par draudošo ūdens krīzi visā pasaulē − Jemenas galvaspilsētai Sanai desmit gadu laikā būšot jāizvēlas, vai nu ievest ūdeni no citurienes, vai arī pilsētu pamest. Gobi tuksneša reģionā 4 000 apdzīvotas vietas drīz būšot jāatstāj likteņa varā ūdens trūkuma dēļ. Arāla jūrā ūdens līmenis pazeminājies jau par 16 metriem. Pēc civīlinženieŗa grāda iegūšanas (Toronto U.), papildināšanās digitalo fotometožu apgūšanā augstskolās Kanadā un ASV, un daudziem gadiem maizes darbā technoloģijas jomā, nu jau labu laiku Juris ir „pats savs kungs” − dala laiku starp komerc- un mākslas fotogrāfiju. Darbi bijuši izstādīti Parīzē, Bangkokā, Toronto u.c.

(R.E.)

 

 

Jaunā Gaita