JG252: marts 2008

 

53. GADAGĀJUMS
2008. GADA MARTS
1. (252) NUMURS

vērpetīte    SATURS

vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Jaunās Gaitas pavasara numura 68 lapaspusēs ir atrodama liela bagātība: dzeja, proza, gleznu reprodukcijas, vēsture un atmiņas gan rakstos, gan attēlos, esejas, recenzijas, izsmeļošas īsziņas par latviešu kultūru visā pasaulē (un ne tikai!) un, pat arī - kumēdiņi.

Jura Zommera piedāvājumā lasām dažus viņa visjaunākos dzejoļus. Maijas Meirānes sakārtojumā lasām astoņus Ainas Kraujietes (1923 - 2007) dzejoļus no viņas dāsnā mūža devuma. Aina Kraujiete bija Jaunās Gaitas dzejas daļas redaktore no 1976. līdz 1997. gadam. Juris Silenieks raksta: „Kā tāda viņa bagātināja žurnālu varbūt ar pašām nozīmīgākām lappusēm.”

Laima Kalniņa, kas ar saviem stāstiem bagātinājusi Jauno Gaitu kopš 1972. g., šoreiz stāsta par kādu „vecu tantuku” kas labprāt pacienā kādu savu „godīgā darbā strādājošo” draugu ar dārzeņu viru par to, ka viņš tik pat labprāt atzīst viņu par rakstnieci, nevis tikai rakstītāju. Kad draugs viņai uzdāvina šokolādi zeltītā kastītē, pārsietu ar zelta aukliņu, viņa aukliņu noglabā „kā metaforu tiem laipnajiem zelta pavedieniem, kas rauga mūs pasargāt un noturēt šajā pasaulē. Un kas, es domāju, raudzīs pasargāt un noturēt šajā pasaulē manu tautu un zemi? Un ar kādu zelta auklu?”

Uldis Bērziņš nopriecājas par sava lielā darba, musulmaņu Korāna pārdzejojuma latviešu valodā, drīzo klajā nākšanu: „Nu, kas ir vēl jaunāks, kas vēl tuvāk Cilvēka un Dieva piedzimšanai? Jā tak – pati Valoda! Valoda ir pats jaunākais meistardarbs, pati gardākā un ‘avangardākā’ poēma...”

Sarma Muižniece Liepiņa 18. novembrī uzrunādama Filadelfijas Brīvo latviešu biedrību mudina atbalstīt Latviju tādu, kāda tā ir - neatsvešināties no tās: „Jo bez brīvas, demokrātiskas Latvijas latviešu tauta ātri izirs – gan te, gan Baltijas jūras krastā”.

Maija Andersone iztirzā tautā iesīkstējušās domstarpības par Latvijas Okupācijas Muzeja ēkas nākotni: „Vieni uzskata, ka OM ēka un muzejs atspoguļo padomju okupāciju kā melnu traipu latviešu tautas vēsturē, un tāpēc ēka un muzejs jāsaglabā. Citi uzskata, ka muzeja ēku līdz ar visiem citiem padomju pieminekļiem vajag jaukt nost vai vismaz pārvest uz Pārdaugavu un uztaisīt padomju ‘kapsētu’”. Andersone uzstājas par pirmo variantu.

Anda Kubuliņa intervijā ar Jāni Krēsliņu, Sr. pārrunā simtgadnieka Ērika Ādamsona mūža darba devumu. Krēsliņš atsevišķā rakstā iepazīstina ar vācu tautības kurzemnieku Kazimiru Ulrichu Bēlendorfu (Casimir Ulrich Boehlendorff) kā vienu no „nedaudziem mūsu dzimtenes ļaužu, kas bijuši Eiropas politisko un kulturālo notikumu degpunktā”. Bēlendorfs rakstījis labā latviešu valodā, kā liecina viņa dzejolis „Dziesmiņa vecos Jāņos”:

Jānīti, No druvām, pļavām
Tev tā uguns liesma spīd,
Devība iekš rokām tavām,
Visur kur tavs karogs mīt...

Astrīda Straumane Ramrath sniedz bagātīgi ilustrētu ieskatu Anša Pommera grāmatā Fišbachas viršos 1945 – 1950: Dzīve nometnē rakstos un attēlos. Apcere un pārdomas. Alfreds Tauriņš savā dienasgrāmatā, nu jau piektā turpinājumā šeit klajā laistā, apraksta ikdienas dzīvi 1945. g. augustā un septembrī Hochfeldas bēgļu nometnē Augsburgā, Vācijā.

Dzejniece Velta Sniķere vaļsirdīgi apraksta pati savu paskatu: „Ērika Romāne, gleznojot manu portretu 30. gadu beigās, piezīmēja: ‘Tevi ļoti grūti gleznot, tavs izskats visu laiku mainās, pat tavs deguns.’”

Mākslas nodaļā reprodukcijās skatāmas Jāņa Kalmītes un Jāņa Aistara gleznas. Fotomākslu pārstāv Ilmārs Rumpēters un Uldis Grasis.

Par kumēdiņiem gādā Uldis Siliņš intervijā ar Tālavas taurētāju Latvijas Radio raidījumā Senču Pūrs, un „sveikotāji” Kiberkambarī, aprunādami zviedru feministu panākumus savas valsts bruņoto spēku heraldikas attīrīšanā no jēlībām.

Grāmatu nodaļā desmit recenzijas:

 • Lidija Dombrovska. Atstari avotu acīs
 • Tālis Vaidars. Katram sava
 • Norman Davies. Europe at War 1939-1945: No Simple Victory
 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra. Folklora. Māksla. Nr. 15
 • Aija Freimane & Jouko Talonen. Bibliography of Ludvigs Adamovičs
 • Aleksandra Čaka gadagrāmata
 • Janīna Kursīte. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca, jeb novadu Vārdene
 • Edgars Andersons, red. Latvju enciklopēdija: 1962-1982. 5. sējums – Šn – Ž
 • Gundars Ķeniņš Kings. Raksti veiksmīgiem cilvēkiem: Atskati, uzskati un ieskati nākotnei
 • Journal of Baltic Studies (JBS) XXXVIII/3 (September 2007)
 •  

  Juris Žagariņš

  Kā pasūtināt šo numuru, kā abonēt...

  Jaunā Gaita