< JG 251 Jaunā Gaita   JG 253 >
JG252: marts 2008

53. GADAGĀJUMS

2008. GADA MARTS

1. (252). NUMURS

Mums ir kopēja asinsrite.

Upju dzīslojums.

Eiropa.

 

Jānis Peters

   Maketa fails

S A T U R S

Satura apraksts

1.

 PRĀTULA - Jānis Peters

2.

 DZEJA - Aina Kraujiete, Juris Zommers

8.

 Laima Kalniņa. Mans draugs un es

11.

 Juris Silenieks. Aina Kraujiete un metropoles iedvesmas

13.

 Uldis Bērziņš. Par pērnruden lasīto

15.

 Sarma Muižniece Liepiņa. Tauta

18.

 Maija Andersone. Dzēšot padomju pagātni

21.

 VĒSTURE:
     Jānis Krēsliņš Sr. Nemierīgais kuzemnieks
     Kazimirs Bēlendorfs. Dziesmiņa Jāņos

22.

     Astrīda Straumane. Fišbachas nometne

27.

 Jānis Kalmīte. Rija. Eļļa uz kartona. 1981. 24 x 35 cm.

28.

 Uldis Grasis. Pompejiska divkosība. Fotogrāfija

29.

     Alfrēds Tauriņš. Pirmās nedēļas Hochfeldā

32.

 INTERVIJAS:
     Ēriks Ādamsons. Jānis Krēsliņš Sr. atbild Andai Kubuliņai

 

     Uldis Siliņš. Tālavas taurētājs

36.

 ATMIŅAS - Velta Sniķere. Paskats

38.

 MĀKSLA:
      Voldemārs Avens. Kalmīte

39.

      R.E. Par Jāni Aistaru

40.

      Jānis Krēsliņš Sr. Izstāde Ņujorkā

41.

 Ilmārs Rumpēters. Monreāla. Fotogrāfija

42.

 Jānis Aistars. Arizona. Eļļa uz audekla. 2001. 42 x 52 cm.

43.

 LASĪTĀJU VĒSTULES

45.

 KIBERKAMBARIS

46.

 DAŽOS VĀRDOS - (bs) (ic) (sa) (jk) (re)

55.

 GRĀMATAS:

 

     Dagnija Dreika. Atstari un citi stari avotu dzīlēs

Lidija Dombrovska. Atstari avotu acīs. Rīga: Sol Vita, 2007.

 

     Ruta Veidemane. Emocijas, kam nav noilguma

Tālis vaidars. Katram sava. Rīga: madris, 2007. 368 lpp.

 

     Marita Grunts, Gundars Ķeniņš. Divi viedokļi

Norman Davies. Europe at War 1939-1945: No Simple Victory.
London: Macmillan, 2006. 544. lpp.

 

     Lalita Muižniece. 20 nopietni raksti un ne tikai

Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra. Folklora. Māksla.
Rīgā: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas
institūts, 2007. Nr.15. 291 lpp.

 

     Rolfs Ekmanis. Profesora Adamoviča darbu uzskaite

Aija Freimane & Jouko Talonen. Bibliography of Ludvigs Adamovičs.
Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura / Societas historiae
ecclesiasticae Fennica, 2005. 136 lpp.

 

     Anita Liepiņa. Vērtīgs devums čakiānai

Aleksandra Čaka gadagrāmata. Rīgā: Pils, 2007. 204 lpp.

 

     Ivars Antēns. Grāmata, graķene, grāmatiņa

Janīna Kursīte. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca,
jeb novadu Vārdene
. Rīgā: Madris, 2007.

 

     Ojārs Celle. Paskaidrojums par LE

Edgars Andersons, red. Latvju enciklopēdija: 1962-1982.
5. sējums – Šn – Ž. Rockville, MD ASV: Amerikas Latviešu apvienības
Latviešu institūts, 2006. 527 lpp.

 

     Ieva Kalve. Atskati, uzskati, ieskati

Gundars Ķeniņš Kings. Raksti veiksmīgiem cilvēkiem:
Atskati, uzskati un ieskati nākotnei.

Rīgā: Biznesa Partneri, 2007.

 

     Gundars Ķeniņš. Gandrīz tikai latviešiem!

Journal of Baltic Studies (JBS), XXXVIII/3 (September 2007).
The Association for the Advancement of Baltic Studies, Inc.

vērpetīte

 IN THIS ISSUE - I.V., R.E.

 

Laimoņa Mieriņa vāks

Daļēji šis nr. Iznāk ar KKF, PBLA & LNAK atbalstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Ilze Valdmane
Juris Žagariņš
Lilita Zaļkalne


Techniskie darbinieki:
Laila un Pāvils Cakuli, Zina un Jānis Dindzāni,
Līga Gaide, Uldis Matīss, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa

Datormaketētājs Juris Žagariņš

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

 

Ilgoņa Bērsona recenzija avīzē LAIKS

Jaunā Gaita