Jaunā Gaita Nr. 259. decembris 2009

 

 

SFUMATO NESFUMATO

Janīna Kursīte. sfumato nesfumato.
Rīgā: Madris, 2008. 264 lpp.

Itāļu vārds sfumato ir nelokāms un glezniecībā nozīmē attēlojamo objektu kontūru mīkstināšanu. Nesfumato ir jaunvārds. Autore pirmajā nodaļā skaidro, kāpēc viņa to lieto, kā arī to savieno ar latviešiem viegli saprotamiem jēdzieniem – miglu vai dūmaku. Caur miglu katrs var saskatīt sev nozīmīgus tēlus un tie katram būs atšķirīgi.

Literatūrzinātniece, LU Filoloģijas fakultātes dekāne, turklāt Saeimas deputāte, autore nesēž ziloņkaula tornī. Līdz pat pēdējam laikam ir piedalījusies folkloras ekspedīcijās kopā ar kolēģiem un studentiem. Folklora veidojas arī mūsdienās. Profesore Kursīte, liekas, mazliet vīlusies akadēmiskajā pasaulē. Viņas pašas devums latviešu dzejas formas pētniecībā interesē tikai citus pētniekus. Arī citu zinātnieku darbi, sacerēti sarežģītā, it kā zinātniskā terminoloģijā, nenonāk pie plašākas publikas. Zinātnieki veido tādu pašu vai vēl spēcīgāku atkarību no kolektīvajiem priekšstatiem par prestižumu, nekā tie, kas seko apģērba modei. (11. lpp.). Sfumato nesfumato neseko šādam šablonam. Intervijas ir gan precīzi dokumentētas (cilvēku vārdi, vieta, gads), bet visas iespējamās valodas grūtības pārtulkotas parastā latviešu rakstu valodā. Viss sīki aprakstīts, bet nav vērtēts – labs, slikts, pareizs, nepareizs, glīts vai neglīts. Ja nu izteikts viedoklis, tad ļoti maigi, cenšoties palikt uz zelta vidus ceļa: ...var būt un tikpat labi var nebūt... (192). Norādītais laika posms ir no 1999. līdz 2008. gadam, bet apjoms ir daudz plašāks. Bijušās trimdas „pīļu dīķī” atradīsies sarunas ar pazīstamiem cilvēkiem.

Autore konstatē, ka viens cilvēks nevar būt visur, ir jāizvēlas. Perspektīvāk it kā ir izvēlēties to, par ko interesējas daudzi (97). Un ekspedīciju dziļāka jēga: atgriezties pie cilvēkiem, kas kļūst tuvi ne tikai zināšanu, bet arī pasaules izjūtas ziņā (171). Liekas, ka šī mītiskā pasaules izjūta mūs vēl saista ar senajām baltu tautām – ar jātvingiem, galindiem un prūšiem, tiem, kuri ir izkauti, pārvietoti, un pārtautojušies, bet tai pašā laikā bijuši priekšpostenis, kas palīdzējis mums paturēt mūsu identitāti.

Vārds prūsieši attiecas uz pirms II Pasaules kara Austrumpūsijai un vēlāk Vācijai piederošiem iedzīvotājiem. Mūsdienās Kaļiņingradas teritorijā, Eiropas melnajā bedrē kārtu kārtām pārklājies prūsiskais, kursiskais, austrumprūsiskais, vāciskais, pēc kara krieviskais (68).

Kas ietilpst vārdā ar piedēkli ais? Piemēram latviskais? – Viss, kas saistās ar valodu – nostāsti, ticējumi, buramvārdi, vietvārdi, cilvēku vārdi. Materiālā kultūrā ietilpst ēkas, rotājumi, krāsas, apģērbs, senas kapsētas, akmeņi, akmens skulptūras, kā arī viss cits, kam ir saskare ar cilvēku – ēdieni, dzīvnieki, koki. Īpaši nozīmīga ir cilvēku saprašana - izskaidrojumi par sapņiem, zīmēm, dziedniecību. Katrs lasītājs pats var pieņemt vai nepieņemt šos skaidrojumus.

sfumato nesfumato beigās jautājums: Vai pēc 100 gadiem tam visam, kas ekspedīcijās pa kripatai savākts, būs lasītāji un galvenais lasītāji latviešu valodā?

Anita Liepiņa

Anita Liepiņa tulko latviešu literārus darbus angļu valodā. Dzīvo Kanādā.

 

Jaunā Gaita