< JG 258 Jaunā Gaita   JG 260 >

54. GADAGĀJUMS

2009. GADA DECEMBRIS

4. (259.) NUMURS

Zilgs, zalgs,
Austreņa valgs.

        Rauds, vasks,
        Budelis nasks.

                Palss, sarks,
                Svētelis, sargs.

 

Maija Meirāne

„Ziemcieša krāsvārdi”

        Maketa fails

Satura apraksts

S A T U R S

1

 Maija Meirāne. Ziemcieša krāsvārdi

2

 DZEJA – Maija Meirāne

8

 Indra Gubiņa. Dārzs

10

 Juris Rozītis. Kaņepes un alus
        Fragments no topošā romāna Displaced Person jeb kāda latvieša stāja svešumā.

12

 Irēne Avena. Literatūra un politika
        Dace Lūse. Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas.

17

 Juris Šlesers. Distance tuvībā
        Zviedrijas zinātniece pēta diskursu par žīdiem latviešu literatūrā

20

 Marģers Grīns. Eiropu atstājot

21

 Eva Eglāja-Kristsone. Latvija un trimda. V daļa: 1976-1979

27

 Maija Meirāne. Vižņi

28

 Aigars Kildišs. Herotiskie zvēri

29

 Juris Kronbergs. Sapnī atnāca Valdis

30

 ATMIŅAS: Nikolajs Balabkins. 1945. gada janvārī

32

 Juris Kornets. Kuldīga

33

 Pāvils Ieviņš. Darbs Latvijas radiofōnā

 

 MĀKSLA:

65

     Baiba Bičole. Maija Meirāne

65

     Māris Brancis. Ar pagātni kabatā Voldemārs Avens

67

     R.E. Par Juri Kornetu

68

     Andrejs Jansons. Par trīs tenoriem

68

     Voldemārs Avens. Par Aigaru Kildišu

69

     Juris Kornets. Rīgas nami

70

     Maija Meirāne. Homāža

71

 Ivars Antēns. Ar dziesmām un dejām

74

 Gatis Krūmiņš. Ulmanis un aneksija

75

 LASĪTĀJU VĒSTULES

77

 DAŽOS VĀRDOS (vg)(lz)(mb)(fg)(ap)(re)

 

 GRĀMATAS:

87      Ildze Kronta. Par dzīvi, dzeju un...
           Māra Zālīte. To mēs nezinām: sarunas ar Imantu Ziedoni.
           No 2000.gada janvāra līdz jūlijam dažādās Rīgas kafejnīcās.

           Rīga: Dienas Grāmata, 2009.

88

     Juris Silenieks. Vērienīgi pavērieni
           Lidija Dombrovska. Virzības viļņojums. Atceres un apceres.
           Rīgā: Sol Vita (bez datuma). Rīga.

89

     Juris Silenieks. Skats citā gaismā
           Jānis Liepiņš. Tautas turētāji. Esejas. Rīgā. „Antera” salikums. 2008.

90

     Juris Rozītis. Nolauztās rokas meklēšana
           Fikrets Demirāgs (Fikret Demirağ).
           Gaisos tālu medību balsis / Havada ince av sleseri.
          
No turku valodas atdzejojis Uldis Bērziņš. Rīgā: Lietusdārzs, 2009.

91

     Rolfs Ekmanis. Litprocesi, litpersonības
           Viktors Hausmanis un Benedikts Kalnačs, sastādītāji. Latviešu
           literatūras procesi un personības.
Rīga: Latvijas Universitātes
           Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI), 2008.

93

     Māris Brancis. Jāņa Oša glezniecība
           Ilze Konstante. Jānis Osis, 1926-1991.Rīga: Neputns, 2009.

94

     Anita Liepiņa. Sfumato nesfumato
           Janīna Kursīte. sfumato nesfumato. Rīgā: Madris, 2008.

95

     Gundars Ķeniņš-Kings. JBS 2009 XL/2
           Journal of Baltic Studies (JBS), XL/2 June 2009

 

 IN THIS ISSUE (jž)

Maijas Meirānes vāks: „Homage à Thomas Bezanson”

JG pateicas par KKF, PBLA & LNAK atbalstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Andris Priedītis
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Lilita Zaļkalne


Konsultanti:
Līga Gaide, Uldis Matīss, Tija Kārkla

Datormaketētājs: Juris Žagariņš

Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

 

Ilgonis Bērsons. Laiks, 2010. g. 27. feb. Par toleranci un šokēšanu. Jaunās Gaitas 259. gājums

Jaunā Gaita